Klimatilpasningsdagene 2017

Sandnes / Sola: Clarion Hotel Air
30. august 2017 kl 08:30 - 31. august 2017 kl 15:00

Praktiske løsninger for overvannshåndtering

Klimaendringer, mer ekstremvær og økt fortetting, gjør at større mengder overvann må  håndteres. Strategier for overvannsdisponering er i endring, vi må over fra bortleding av overvann så fort og effektivt som mulig, til størst mulig grad av lokal disponering.

Hvordan kan dette gjøres? Hva er mulighetene? Finnes det gode og relevante eksempler?

Praktiske løsninger for disponering av overvann er temaet for Klimatilpasningsdagene i 2017.

Disse avholdes i fremtidsrettede lokaliteter på Clarion Hotel Air like ved Stavanger Lufthavn Sola.

Erfarne foredragsholdere vil belyse sentrale problemstillinger og tema. Du vil møte likesinnede som arbeider med utfordringer knyttet til disponering av økende mengder overvann. Vi har lagt til rette for at du kan få svar på dine spørsmål og gi dine bidrag. Gjennom utstillinger i mingleområdet kan du få innspill fra og dialog med noen av de som arbeider med praktiske løsninger. Vi håper på et godt engasjement og gode diskusjoner.

Vi i Storm Aqua har daglig bred kontakt med blant annet kommuner, rådgivende ingeniører, arkitekter, utførende entreprenører, forsknings- og undervisningspersonale. I tillegg fikk vi mange konstruktive tilbakemeldinger fra de 120 deltakerne på fjorårets konferanse. Dette har gitt oss et godt utgangspunkt for å kunne sette sammen det vi mener kan være et nyttig og interessant program.

Under siste års konferanse testet vi ut et konsept som vi fikk gode tilbakemeldinger på. Dette konseptet har vi videreutviklet. Programmet for Klimatilpasningsdagene 2017 består av syv tematiske moduler. I hvert modul blir det aktuelle tema belyst av tre foredragsholdere. Det vil være tid til oppklarende spørsmål etter hvert foredrag og det er avsatt tid til diskusjon med salen etter at de tre foredragene er gjennomført. Vårt ønske er å skape et bredt engasjement og å invitere flest mulig i salen til å kople seg på diskusjonene rundt de enkelte tema. Det er også lagt til rette for at aktuelle aktører kan utstille i mingleområdet hvor pausene holdes og forfriskninger serveres. Vi har lagt inn gode pauser for å stimulere til diskusjoner og nettverksbygging.Tirsdag 29. august

Eventuell møteaktivitet. Dette etter eget initiativ, eventuelt med lokale aktører.

Onsdag 30. august

8.30-9.00 Registrering, kaffe/te og velkomst.

9.00-9.10 Velkomst og praktisk informasjon ved møteleder: Sivilingeniør Christen Ræstad, eget firma.

9.10 -9.40 Klima og virkemidler, en nasjonal oppgave og en mulighet ved Kristin Halvorsen, administrerende direktør i Cicero.

9.40-10.10 Klimatilpasning i en storby-region som er kjent for å lenge ha arbeidet med overvannsproblematikk, ved Magnar Sekse, fagdirektør i Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune.

10.10-10.20 Spørsmål og diskusjon rundt temaet.

10.20-10.40 Pause.

10.40 – 11.00 Implementering av Lokal Overvanns Disponering i regulering og byggesak ved Kirsten Vike, senioringeniør i avdeling VAR i Sandnes kommune.

11.00 – 11.20 Håndtering av overvann i veiutbygginger ved Joakim Sellevold, overingeniør i Statens Vegvesen.

11.20 – 11.40 Bærekraftig utvikling gjennom BREEAM ved Oddrun Hagen, prosjektleder for BREEAM Communities i Norge.

11.40 – 12.00 Spørsmål og diskusjon rundt temaet.

12.00 – 13.00 Lunsj.

13.00 – 13.20 Utvikling av store klimatilpassede byrom ved Louise Fiil Hansen, tegnestueleder SLA Oslo.

13.20 – 13.40 Utnyttelse av ledige byrom til gode uteoppholdsarealer ved Heidi Borgersen, daglig leder i Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter.

13.40 – 14.00 Eksempler på lokal overvanns disponering i tette bebyggelser ved Erling Holm, eget firma.

14.00 – 14.20 Spørsmål og diskusjon rundt temaet.

14.20 – 14.40 Pause.

14.40 – 15.00 Økt biologisk mangfold med grønne tak og grønne vegger, ved Bengt Tovslid, salgsansvarlig i Bergknapp.

15.00 – 15.20 Fordrøyende bruksrom på tak ved Oddvar Hyrve, senior prosjektleder i Leca Norge og Rune Egeland, daglig leder i Multiblokk.

15.20 – 15.40 Innovasjon innen blå-grønne løsninger ved Edvard Sivertsen, seniorforsker ved SINTEF Byggforsk og leder for satsningsområdet overvannshåndtering i Klima 2050.

15.40 – 16.00 Spørsmål og diskusjon rundt temaet.

16.00 – 16.05 Avrunding av dagen.

18.00 – 22.00 Kveldsarrangement. Skjæveland Gruppen er vert for et utradisjonelt middagsarrangement i inspirerende omgivelser.

Torsdag 31. august

8.30 – 8.50 Forståelse for grunnforhold – et fundament for planlegging av overvannssystemer, ved Svein Ove Åstebøl og Stian Omdal, vann- og miljørådgivere i COWI.

8.50 – 9.10 Infiltrasjonssystem på Stangeland Arena ved Jan Arvid Jakobsen, seksjonsleder VVA i Sola kommune og Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua.

9.10 – 9.30 Håndtering av veivann, blant annet i Eidsvolls gate i Sandnes ved Torstein Dahle, fagansvarlig for veier i Sandnes kommune.

9.30 – 9.50 Spørsmål og diskusjon rundt temaet.

9.50 – 10.10 Pause.

10.10 – 10.30 «Separering  light» i Sandnes og Kristiansand ved Odd Arne Vagle, senior rådgiver i Sandnes kommune og Dag Tobiassen, seksjonsleder i Ingeniørvesenet i Kristiansand kommune.

10.30 – 10.50 Rehabilitering av Lyngdal sentrum ved Christian Reme, prosjektleder i Prosjektgruppen AS.

10.50 – 11.10 Planlegging, bruk, drift og vedlikehold av permeable dekker i bystrøk ved Rene Kierstein, daglig leder i Stein og Veg.

11.10 – 11.30 Spørsmål og diskusjon rundt temaet.

11.30 – 12.30 Lunsj.

12.30 – 12.50 Innovasjon gjennom eksisterende og nye testprosjekter innen overvannsdisponering ved Per Møller-Pedersen, Daglig leder i Storm Aqua.

12.50 – 13.10 Innovasjon og nytenking i kommunene – holdninger, regelverk og muligheter ved Christen Ræstad, sivilingeniør i eget firma.

13.10 – 13.50 Diskusjon og paneldebatt om den kreative bestilleren og den innovative leverandøren, organisert av Christen Ræstad, sivilingeniør i eget firma.

13.50 – 14.00 Avrunding.

14.00 – 16.00 Ekskursjon til lokaliteter der bærekraftige overvannssystemer er installert (valgfritt).

Utstilling

Det er lagt til rette for en utstilling i tilknytning til mingleområdet. Aktuelle aktører vil få en anledning til å vise frem produkter og tjenester. Vi ser for oss at standene er bemannet i pausene så vidt det er mulig. Avgiften for en stand er kr 2 400 for de to dagene. Ta gjerne kontakt så snart som praktisk mulig, dersom det er aktuelt.

Deltakeravgift

Deltakeravgien er kr 3 900,- + mva per person. Deltakeravgien dekker:
- Deltakelse på konferansen onsdag 30. august og torsdag 31. august.
- Lunch og servering under konferansen begge dagenE.
- Ekskursjon til relevante lokaliteter.
- Buss til / fra kveldsarrangementet onsdag den 30. august.
- Kveldsarrangement onsdag den 30. august med god mat og drikke.

Det vil også være anledning til å delta på konferansen én dag. Da vil deltakeravgien være kr 2 200

Overnatting

For de som ønsker å overnatte på hotellet, har vi reservert rom på Clarion Hotel Air til kr 1 190,- per natt, inkl. frokost. Rommet kan reserveres via påmeldingsskjemaet. Den enkelte gjest betaler for overnattingen direkte til hotellet.

Påmelding

Påmelding via påmeldingsskjema her. Påmeldingsfristen er 15. august 2017. Vi oppfordrer deltakere til å registrere seg tidlig. Vi har en begrensning i antall deltakere, så «først-til- mølla» prinsippet gjelder. Påmeldingen kan justeres frem til påmeldingsfristen. Faktura utsendes fortløpende.

Ved avbestilling mer enn 2 uker før arrangementet (før påmeldingsfristen) refunderes deltakeravgien. Ved avbestilling 1-2 uker før arrangementet refunderes 50 prosent av deltakeravgien. Ved avbestilling mindre enn 1 uke før arrangementet, refunderes deltakeravgien ikke.

Med forbehold om endringer.