Rådgiving

Prosjekteringsinnspill

I løpet av den tiden Storm Aqua har eksistert, har vi bidratt med faglige innspill i en rekke prosjekt. Vi prosjekterer ikke selv; det overlater vi til rådgivende ingeniører.

Innspill til overvannsdisponering

Til utarbeidelse av reguleringsplaner og prosjektering av utbyggingsprosjekt kan vi utarbeide innspill til praktiske løsninger for disponering av overvann.