Her er et nedlastbart faktaark som forteller hva Storm Aqua er, og på hvilket område vi samarbeider med blant annet rådgivende ingeniører.

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner og detaljprosjektering av overvannsløsninger i utbyggingsprosjekter har vi samarbeidet med utbyggere, totalentreprenører, rådgivende ingeniører og andre om å finne frem til praktiske løsninger for håndtering av overvann. Basert på vår kompetanse og erfaring, kan vi gi gode innspill. Om ønskelig kan vi være med hele veien fra planleggingsstadiet til drift og vedlikehold.

Erfaringsmessig er muligheten for å oppnå gode løsninger for håndtering av overvann større jo tidligere i prosessen disponering av overvann blir diskutert.