Måling og dokumentasjon

Måling av infiltrasjonsegenskaper

Vi tilbyr måling og dokumentasjon av infiltrasjonsegenskaper til grunnen, en parameter som forteller noe om hvor mye overvann grunnen kan ta imot.

Måling av nedbør og variasjoner i grunnvannsstand

Vi tilbyr måling og dokumentasjon av nedbørsmengde og påfølgende variasjoner i grunnvannsnivå. Dette forteller noe om det tilgjengelige infiltrasjonsvolum.

Måling av vannføring og vannivå inn/ut av et område eller system

Vi tilbyr måling og dokumentasjon av vannmengde inn/ut av et område samt nivå i vannbassenger eller systemer. Dette forteller noe om funksjonen til overvannssystemer.

Måling av sedimentnivå

Vi arbeider med å utvikle en løsning for måling og dokumentasjon av sedimentnivå i overvannssystemer. Dermed kan nødvendig vedlikehold foretas på en kostnadseffektiv måte.