Storm Aqua vil i løpet av året kunne bidra med måling og dokumentasjon av sedimentnivå i bassenger, sandfangkummer, rensedammer osv.

Vi er i ferd med å utvikle måleteknikker og utstyr som kan måle sedimentnivå i sandfang, sedimentasjonsbasseng, rensedammer etc. Dermed vil en kunne foreta intelligent tømming og/eller rensing.

For alle våre måleprosjekt, legger vi opp til å lagre data i vår database og skreddersyr datauttrekk i form av plot og datatabeller for videre analyse.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.