Last ned vårt faktaark om måleprosjekt.

Måling og dokumentasjon er etterspurt. Formålet kan være å få datagrunnlag før en utbygging, for å dokumentere virkningen av en løsning eller teste nye løsninger.

Vi har avtaler med anerkjente leverandører av måle- og loggeutstyr. I tillegg har vi en avtale med Danmarks Hydrauliske Institutt, som gir oss mulighet til å lagre og hente ut data fra prosjektspesifikke databaser.

Vi er involvert i en rekke testfelt hvor vi benytter utstyret til å dokumentere funksjonen av overvannsløsninger, fra dette arbeidet har vi bygget opp allsidig erfaring.

Vi bistår gjerne med nye måleprosjekt. Ta kontakt!