Storm Aqua AS er et kompetanseselskap for overvann. Storm Aqua AS ble etablert i april 2015 og er tilknyttet Skjæveland Gruppen AS. De to øvrige selskaper i Skjæveland Gruppen AS er:

  • Skjæveland Cementstøperi AS er en av landets fremste produsenter av rør, kummer og fordrøyningsmagasin - i prinsippet alt under bakken. Selskapet hadde i 2018 en årsproduksjon på 70 000 tonn, en omsetning på kr 190 mill og 45 ansatte.
  • Multiblokk AS er en produsent av belegningsstein og andre elementer - i prinsippet alt som er synlig over bakken. Multiblokk AS hadde i 2018 en årsproduksjon på 100 000 tonn, en omsetning på kr 90 mill og 35 ansatte.

Formålet til Skjæveland Gruppen er å være en verdifull ressurs og bidragsyter til å løse dagens og morgendagens utfordringer og oppgaver. Det har vi tatt videre. Utfordringen er økte mengder overvann som følge av klimaendringer og urbanisering. Vår oppgave er å hjelpe med klimatilpasset overvannsdisponering. Det gjør vi ved å utvikle og implementere bærekraftige og fremtidsrettede løsninger for håndtering, rensing og bruk av overvann.

Vi har satt fokus på fire områder:

  • Produktutvikling, hvor vi utvikler nye løsninger for eget bruk, for Skjæveland Cementstøperi AS og Multiblokk AS og for andre.
  • Rådgivning hvor vi gir praktiske innspill til forprosjekteringen opp mot søknad om rammeplan og detaljprosjektering opp mot søknad om igangsettelsestillatelse.
  • Måling og dokumentasjon, hvor vi måler og dokumenterer infiltrasjonsegenskaper, nedbør, variasjoner i grunnvannsstand, vannføring, vannivå, sedimentnivå osv.
  • Kompetanseheving, hvor vi deler vår kompetanse og erfaringer gjennom faglige miniseminarer, foredrag og klimatilpasningsdagene.