Storm Aqua AS er et kompetanseselskap. Storm Aqua AS ble etablert i april 2015 ut fra et formål om å hjelpe med klimatilpasset overvannsdisponering. Selskapet har en fremtidsrettet visjon: "Storm Aqua AS skal bli et anerkjent utviklings- og kompetanseselskap for praktiske overvannsløsninger".

Vi har fire fokusområder:

  • Planlegging, hvor vi gir praktiske innspill til overvannsdisponering
  • Måling og dokumentasjon, Hvor vi måler og dokumenterer infiltrasjonsegenskaper, nedbør, variasjoner i grunnvannsstand, vannføring, vannivå, sedimentnivå osv.
  • Forskning og utvikling, hvor vi utvikler nye produkter og løsninger dels til eget bruk og dels for Skjæveland Cementstøperi og Multiblokk.
  • Kompetanseheving, hvor vi deler vår kompetanse og erfaringer gjennom faglige miniseminarer, foredrag og klimatilpasningsdagene.

Organisasjonsmessig er Storm Aqua en del av Skjæveland Gruppen. De to øvrige selskaper i Skjæveland Gruppen er:

  • Skjæveland Cementstøperi AS er en av landets fremste produsenter av rør, kummer og fordrøyningsmagasin - i prinsippet alt under bakken. Selskapet hadde i 2014 en årsproduksjon på 60 000 tonn, en omsetning på kr 170 mill og 48 ansatte.
  • Multiblokk AS er en produsent av belegningsstein og andre elementer - i prinsippet alt som er synlig over bakken. Multiblokk AS hadde i 2014 en årsproduksjon på 100 000 tonn, en omsetning på kr 110 mill og 37 ansatte.