Klima 2050
Storm Aqua er industripartner i Senter for Forskningsdrevet Innovation om klimatilpasning som er ledet av SINTEF og NTNU. Se klima2015.no

ECS Automasjon
ECS Automasjon leverer større automasjonsløsninger til våre måleprosjekter. Se www.ecs-as.no

KE Automasjon
KE Automasjon leverer mindre automasjonsløsninger til våre måleprosjekter. Se www.ke.no

Signalix
Signalix leverer trykksensorer og telemetrimoduler til våre måleprosjekter. Vi forhandler også utstyr fra dem. Se www.signalix.dk

SEBA
SEBA leverer sensorer og måleutstyr til våre måleprosjekt, blant annet for måling av vannmengde. Vi forhandler også utstyr fra dem. Se www.seba.de

Obsima
Obsima leverer sensorer og måleutstyr til våre måleprosjekt, blant annet for måling av nedbør. Vi forhandler også utstyr fra dem. Se www.obsima.no

Danmarks Hydrauliske Institutt
DHI leverer databaseløsninger og presentasjonsverktøy for våre måleresultater. se www.dhi.dk

Bergknapp
Bergknapp leverer grønne tak og grønne vegger. Vi samarbeider med Bergknapp om fordrøyende brukstak og vegger. Se www.bergknapp.no

Leca
Leca leverer lettmateriale til fordrøyning og vannrensing. Vi samarbeider med Leca om utviklingen av fordrøyende brukstak. Se www.leca.no

Sandnes kommune
Sandnes kommune er vår samarbeidspartner på en rekke OFU-prosjekt. Se www.sandnes.kommune.no