Praktiske tiltak for disponering av overvann er tema for vår årlige konferanse. Under Klimatilpasningsdagene deler vi kunnskap og erfaringer gjennom foredrag, utstilling og samtaler. Vi er glade for at vi nå kan presentere hovedtrekkene for årets konferanse som avholdes 12-13. september 2018 på Clarion Hotel Air nær Stavanger lufthavn Sola.

I løpet av to konferansedager belyser vi aktuelle problemstillinger innen:

  • Utviklingstrekk og trender.
  • Offentlige føringer med spesiell oppmerksomhet mot areal, plan og teknikk.
  • Design og planlegging av klimatilpassede uterom.
  • Naturbaserte løsninger for disponering av overvann.
  • Tekniske overvannsløsninger.
  • Drift, vedlikehold og økonomi.

Klimatilpasningsdagene samler alle grupper av aktører som er involvert i praktisk overvannsdisponering, herunder kommuner, statlige etater, utbyggere, landskapsarkitekter, konsulenter, entreprenører og andre utførende, samt leverandører.

Her er Storm Aquas faktaark om Klimatilpasningsdagene 2018, og her finner du en oppsummerende artikkel med foredragene fra i fjor.

I tilknytning til konferansen legger vi til rette for en utstilling hvor nye og relevante produkter og tjenester presenteres. Vi legger også til rette for nettverksbygging gjennom et populært kveldsarrangement, samt pauser for gode tverrfaglige dialoger. På slutten av konferansen arrangerer vi en ekskursjon med besøk til aktuelle lokaliteter og testfelt hvor overvannsløsninger er implementert.

Programmet er under utarbeiding. Vi åpner snart for påmeldingen, men sett av dagene allerede nå.

Velkommen!