Årsaken er suksessen fra to år siden, da Bergknapp og Multiblokk hadde fellesstand med Urbane Uterom. I år deltar også Skjæveland og Storm Aqua, i en fellesstand på hele 150 kvadratmeter.

Følg dråpen

– Hva i alle dager får dere til å rigge opp noe så stort?

– Budskapet, og målgruppen. Hver for oss har vi separate verktøy for disponering av overvann. Markedssjef hos Multiblokk, Jan Herbert Sandsmark.Når vi kombinerer disse får vi system som gir effektive og trygge løsninger. Dette svarer på problemene utbyggere og prosjekterende har for lokal overvannsdisponering, spesielt i bynære områder, svarer messegeneralen fra Skjæveland Gruppen, Jan Herbert Sandsmark.

Skjæveland har produkter for alt under bakken, Multiblokk har permeable dekker og drenerende betongprodukter for tak, mens Bergknapp er ekspert på sedum. Ingen av dem stiller med produkter på messen. I stedet vil de etablere en iøynefallende stand som viser løsningene, gjennom selve standen, powerpointer, brosjyre og videoer.

Selskapene stiller også mann-sterke på messen, for å sørge for at alle interesserte skal få svar på sine spørsmål.


Systemløsning

– Vi har også med oss hele produktrangen vår i en kortversjon. Vi regner jo med at besøkende også er interessert i murer, forskalingsblokker og andre av våre produkter, så det er bare å komme. Hos oss skal de få god informasjon uansett hva de lurer på, forklarer Sandsmark.

Også Bengt Tovslid, markedssjef for sedum i Bergknapp As, ser frem til messen.
Bergknapp leverer sedummatter, blant annet til grønne tak.– Vi mener vi har funnet en god kombinasjonsløsning der firmaene får vist produktene sine i en fin helhet

Bergknapp skal håndtere vannet som lander på taket og det som skjer der, Multiblokk tar seg av det som skjer på bakken mens Skjæveland tar hånd om det som er under jorden.

Dette er en kjekk måte å få vise frem helhet på. Ingen av oss har en komplett løsning, men sammen danner vi en systemløsning som virkelig fungerer, beskriver han.


Brosjyren La det flomme viser de aktuelle løsningene.

Leverandørene har overvannsprodukter som kan leve sine egne liv, men satt sammen danner de komplette system fra dråpen lander på taket, til den igjen er i sirkulasjon i det naturlige kretsløpet under bakkenivå.