Produktutvikling

Forsknings- og utviklingsprosjekter for Skjæveland Cementstøperi og Multiblokk

Storm Aqua er engasjert av Skjæveland Cementstøperi og Multiblokk til å bidra til utviklingen av nye løsninger for overvanns-disponering.

Tjenester innen forskning og utvikling

Storm Aqua kan bidra til nye FoU prosjekter innen overvanns-disponering. Vi bidrar gjennom hele prosjektets forløp, fra prosjektdefinisjon til sluttrapportering og implementering.