Vi er en utviklings- og kompetansepartner for praktiske overvannsløsninger. I tillegg til å utvikle egne løsninger, er vi engasjert av Skjæveland Cementstøperi og Multiblokk, hvor vi bidrar til utviklingen av en rekke nye løsninger for overvanns disponering.

Vi driver en rekke FoU prosjekter som er støttet av Forskningsrådet, Skattefunn og Innovasjon Norge:

 • Klima 2050, der vi er industripartner og representerer VA-sektoren
 • Test - og demonstrasjonsfeltet, hvor vi tester og demonstrerer nye løsninger (Skattefunn)
 • Vagleskogveien, hvor vi har utviklet og nå tester og demonstrerer infiltrasjonssystem for veivann
 • Nedre Jernbanevei, hvor vi utvikler og tester drifts- og vedlikeholdsrutiner for permeable dekker
 • Stangeland Arena, hvor vi har utviklet og nå tester en grunn infiltrasjonsløsning (Skattefunn)
 • Hermod Teigen, hvor vi har utviklet og nå tester styrt infiltrasjon (Skattefunn)

Disse er nærmere omtalt under prosjekter.

I tillegg utvikler vi en rekke nye produkter for overvannsdisponering

 • Utvikling av modulært og prefabrikert regnbed (Skattefunn)
 • Utvikling av treplantebed med innebygget vanning (OFU-kontrakt)
 • Utvikling av grønn vegg med innebygget og stående regnbed og fordrøyning (Skattefunn)
 • Utvikling av fordrøyende bruksrom på tak (Skattefunn)
 • Utvikling av infiltrasjonssystemer
 • Utvikling av modulært og prefabrikert system for rensing av veivann
 • Utvikling av et stort og kompakt system for rensing av veivann
 • Utvikling av overvåknings- og rensesystem for overvann med avisningskjemikalier fra rulleband på flyplass

Disse er nærmere omtalt under produkter.

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon.