Kompetanseheving

Klimatilpasningsdagene

En gang i året arrangerer vi Klimatilpasningsdagene som er den årlige møteplassen for oppdatering og kunnskapsutveksling innen praktiske løsninger for håndtering av overvann.

Faglige miniseminar om overvannsdisponering

Klimaendringer fører til mer nedbør og hyppigere tilfeller av ekstremvær. Store mengder overvann skal håndteres. Nye krav og reguleringer presser seg frem. Hvilke mulige løsninger finnes og hvordan fungerer de i praksis?

Foredrag om overvannsdisponering

Vi holder gjerne foredrag om klimaendringer, klimatilpasning og overvannsdisponering hvor vi deler mange av våre praktiske erfaringer

Klimatilpasningsdagene; med Klima 2050 på laget

Klima 2050 har deltatt på Klimatilpasningsdagene tidligere. I år får senteret en aktiv rolle på arrangørsiden.

Påmelding til Klimatilpasningsdagene 2018

Under finner du påmeldingsskjemaet til «Klimatilpasningsdagene 2018.» De arrangeres onsdag 12. september og torsdag 13. september 2018 i fremtidsrettede fasiliteter på Clarion Hotel Air like ved Stavanger Lufthavn Sola. I år arrangeres Klimatilpasningsdagene i samspill med Klima 2050. Vi ser frem til å ønske dere velkommen!