Kompetanseheving

Faglige mini-seminarer om overvannsdisponering

Klimaendringer fører til mer nedbør og hyppigere tilfeller av ekstremvær. Store mengder overvann skal håndteres. Nye krav og reguleringer presser seg frem. Hvilke mulige løsninger finnes og hvordan fungerer de i praksis?

Foredrag om overvannsdisponering

Vi holder gjerne foredrag om klimaendringer, klimatilpasning og overvannsdisponering hvor vi deler mange av våre praktiske erfaringer

Klimatilpasningsdagene

En gang i året arrangerer vi Klimatilpasningsdagene hvor en rekke kompetente foredragsholdere deler sine erfaringer om overvannsdisponering.