Dette og mer til får du svar på ved å delta på et av de faglige mini-seminarene Storm Aqua arrangerer på bestilling. Miniseminarene arrangeres ofte i tilknytning til test- og demonstrasjonsfelt hos Multiblokk AS på Ganddal, like utenfor Sandnes sentrum. Vi arrangerer gjerne seminarer andre steder i Norge. I slike tilfeller benytter vi bilder og video som alternativ til befaringen.

Her ligger en nedlastbar oversikt og invitasjon.

Sterke sammen:
Skjæveland gruppen omfatter tre selskap som til sammen leverer komplette system for overvannshåndtering. Det er Skjæveland som blant annet produserer infiltrasjons-kummer og fordrøyningsmagasin, det er Multiblokk som blant annet produserer permeabelt dekke, samt Storm Aqua som leverer kompetansetjenester. Vi deler gjerne vår kompetanse og erfaringer.

Program

Miniseminaret varer vanligvis 2-3 timer, men varigheten tilpasses ved behov.
I løpet av seminaret går vi gjennom følgende aktuelle tema:

 • Klimaendringer, arealutvikling og behovet for nye løsninger for overvannsdisponering.
 • Krav og føringer, samt myndigheters styringsmuligheter.
 • Helhetsprinsipper og verktøyskasse for overvannshåndtering.
 • Drift og vedlikehold av overvannsløsninger.
 • Testing og dokumentasjon for å få beregnings- og funksjonsdata.
 • Eksempler på systemløsninger.
 • Spørsmål, svar og diskusjon.

Ved seminarene hos Multiblokk har vi normalt en befaring på test- og demonstrasjonsfeltet. Denne omfatter blant annet:

 • Permeabelt dekke i vei og på plasser, målinger og erfaringer.
 • Infiltrasjon til grunnen gjennom infiltrasjonskummer og infiltrasjonssystemer.
 • Fordrøyning ved hjelp av grønne tak, urbane uterom og grønne vegger.
 • Fordrøyningsmagasin og fordrøyningsløsninger for regulering av utslipp.

Sted: Hos Multiblokk, Vagleskogveien 10, Sandnes.

Varighet: Ca. tre timer, fra kl 9:00 til kl 12:00 .

Kontakt: Storm Aqua AS ved daglig leder Per Møller-Pedersen, tlf: 975 90 455, e-post: pmp@stormaqua.no


Per Møller Pedersen, daglig leder i kompetanseselskapet Storm Aqua, i det opplyste fordrøyningsmagasinet på testfeltet hos Multiblokk.

Test- og demonstrasjonsfeltet

Vi har investert i og etablert et test- og demonstrasjonsfelt for overvannsløs-ninger og Storm Aqua har gleden av å invitere til et uformelt, faglig mini-seminar i lokalene til Multiblokk. For de som er interesserte, vil det være mulig å i etterkant få en befaring i det automatiske produksjonsanlegg til Multiblokk.

Velkommen!