Dette og mer til får du svar på ved å delta på et av de faglige mini-seminarene som Storm Aqua arrangerer på bestilling. Seminarene kan også arrangeres andre steder i landet.

Skjæveland gruppen omfatter tre selskap som til sammen leverer komplette system for overvannshåndtering. Det er Skjæveland som blant annet produserer infiltrasjons-kummer og fordrøyningsmagasin, det er Multiblokk som blant annet produserer permeabelt dekke, samt Storm Aqua som leverer kompetansetjenester. Vi deler gjerne vår kompetanse og erfaringer.

Program

Miniseminaret varer totalt 2-3 timer og omfatter fire deler:

Seminar

 • Klimaendringer, arealutvikling og behovet for nye løsninger for overvannsdisponering.
 • Krav, føringer og styringsmuligheter for myndighetene.
 • Helhetsprinsipper for overvannshåndtering.
 • Verktøyer for overvannsdisponering
 • Drift og vedlikehold
 • Testing for å få beregningsdata
 • Eksempler på systemløsninger
 • Hva vi kan bidra med
 • Spørsmål og svar, samt diskusjon.

Befaring på demonstrasjonsfeltet:

 • Bruk av permeabelt dekke i vei.
 • Måling og dokumentasjon av infiltrasjonskapasitet for permeabelt dekke.
 • Demonstrasjon av tungt nedbør.
 • Måling og dokumentasjon av infiltrasjonskapasitet i sandfangkummer.
 • Besiktigelse av nedgravd fordrøyningsmagasin.
 • Besiktigelse av førdrøyende takrom og vegger
 • Besiktigelse av produkter for overvanns disponering

Spørsmål og svar samt diskusjon.

Lunsj.

Sted: Hos Multiblokk, Vagleskogveien 10, Sandnes.

Varighet: Ca. tre timer, fra kl 9:00 til kl 12:00 .

Kontakt: Storm Aqua AS ved daglig leder Per Møller-Pedersen, tlf: 975 90 455, e-post: pmp@stormaqua.no


Per Møller Pedersen, daglig leder i kompetanseselskapet Storm Aqua, i det opplyste fordrøyningsmagasinet på testfeltet hos Multiblokk.

Test- og demonstrasjonsfeltet

Vi har investert i og etablert et test- og demonstrasjonsfelt for overvannsløs-ninger og Storm Aqua har gleden av å invitere til et uformelt, faglig mini-seminar i lokalene til Multiblokk. For de som er interesserte, vil det være mulig å i etterkant få en befaring i det automatiske produksjonsanlegg til Multiblokk.

Her ligger invitasjonen og programmet.

Velkommen!

Per Møller Pedersen, seminar om overvann. Foto: C. Ræstad.