Klimatilpasningsdagene, den årlige møteplassen for oppdatering og kunnskapsutveksling innen praktiske løsninger for håndtering av overvann, arrangeres 12. og 13. september 2018

Klimatilpasningsdagene ble avholdt for første gang i 2016 og samlet 100 deltakere. I 2017 valgte 150 personer å delta på arrangementet. Hele bredden av aktører som arbeider med overvannsdisponering var representert - kommuner med kommunalteknikk, areal og plan samt vedlikehold, landskapsarkitekter, rådgivende ingeniører, utbyggere, Fou miljøer, entreprenører og leverandører. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på arrangementet.

Vi har allerede avgjort at dette skal bli en årlig tradisjon. Den neste konferanse vil bli avholdt 12.-13. september 2018 på Clarion Hotel Air på Sola. Vi er i full gang med å forberede konferanseprogrammet.

Klimatilpasningsdagene i Sandnes er en møteplass der dine erfaringer og meninger er viktige. Sett av dagene, og følg med for oppdateringer og mer informasjon.