Klimatilpasningsdagene, den årlige møteplassen for oppdatering og kunnskapsutveksling innen praktiske løsninger for håndtering av overvann, arrangeres i Sandnes 30. og 31. august 2017

Klimatilpasningsdagene ble avholdt for første gang i august 2016. Konferansen samlet 100 deltakere med bakgrunn blant annet fra byplan og kommunalteknikk i en rekke kommuner, utbyggere, arkitekter, rådgivende ingeniører og FoU miljøer. Vi fikk gode tilbakemeldinger som vi er i gang med å evaluere.

Vi har allerede avgjort at dette skal bli en årlig tradisjon. Tidspunktet for neste konferanse er fastsatt og vi er i full gang med å forberede konferanseprogrammet. Programutkast, informasjon og mulighet for påmelding vil bli lagt ut i uke 14.

Du er velkommen til å registrere din forhåndsinteresse gjennom å fylle ut et påmeldingsskjema som du finner her. Det er uforpliktende på nåværende tidspunkt.

Klimatilpasningsdagene i Sandnes er en møteplass der dine erfaringer og meninger er viktige. Sett av dagene, og følg med for oppdateringer og mer informasjon.