Klimatilpasningsdagene 2018 arrangeres 12. og 13. september 2018

Klimatilpasningsdagene ble avholdt for første gang i 2016 og samlet 120 deltakere. I 2017 valgte 150 personer å delta på arrangementet. Hele bredden av aktører som arbeider med overvannsdisponering var representert - kommuner med kommunalteknikk, areal og plan samt vedlikehold, landskapsarkitekter, rådgivende ingeniører, utbyggere, Fou miljøer, entreprenører og leverandører. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på arrangementet.

Vi mener at de beste løsninger på dagens og fremtidens utfordringer med overvann ligger i en helhetlig tilnærming og et samspill mellom alle disipliner som er involvert i overvannshåndtering. Vårt mål er derfor å samle deltakere fra alle disipliner og bidra til at deltakerne øker sitt kunnskapsnivå, får kjennskap til nye løsninger, utveksler erfaringer og snakker med nye kontakter. Vi ønsker at alle skal kunne ta lærdom med seg hjem som de kan anvende i sitt daglige arbeid. Du finner et faktaark som beskriver vår visjon her.

Her er et faktaark om Klimatilpasningsdagene.

Klimatilpasningsdagene 2018 avholdes 12.-13. september 2018 på Clarion Hotel Air på Sola. Du finner programmet og påmeldingsskjema her.

Klimatilpasningsdagene i Sandnes er en møteplass. Dine erfaringer og meninger er viktige. Sett av dagene, og følg med for oppdateringer og mer informasjon.