Brosjyrer

Presentasjon av Storm Aqua

Kompetanseselskapet Storm Aqua hjelper med klimatilpasset overvannsdisponering.

Storm Aquas verktøy

I samarbeid med anerkjente leverandører har vi valgt ut og satt sammen en portefølje av verktøy for disponering av overvann.

Flettemur-katalogen

Elementene som benyttes i Flettemuren ble opprinnelig utviklet til forstøtning og murer. Etter en videreutviklingsprosess kan de nå benyttes til alt fra vertikale og horisontale grønne landskap til fordrøying og rensing av overvann.