Vi bistår med utviklingen av strategier for disponering av overvann. Vi setter sammen og dokumenterer alternative totalløsninger som kan benyttes som grunnlag for regulerings- og prosjekteringsarbeid. Vi ønsker å være en god samspillspartner for utbyggere, kommuner, landskapsarkitekter, konsulenter og andre.

I denne brosjyren kan du lese mer om hvordan vi arbeider og hva vi bistår med.