Storm Aqua -
En kompetansepartner for
overvannsløsninger

Storm Aqua er pådrivere
for innovasjon og nyskapning

Klimaendringer gir utfordringer

Hyppige værskifter
gir nye utfordringer

De tre selskapene i Skjæveland Gruppen, Skjæveland, Multiblokk og Storm Aqua, er i fellesskap en leverandør av komplette system for overvannshåndtering. Selskapene er fremtidsrettede og pådrivere for innovasjon og nyskapning. Storm Aqua har en visjon om å bli et vesentlig kompetanseselskap for praktiske overvannsløsninger, og å bidra med kompetanse og rådgivning.

Aktuelt

Permeable dekker og frost

Går det? Vannmettet masse fryser og er utsatt for teleskader. Masse uten finstoff, slik som benyttes under permeable dekker, er fullt av hulrom som vannet renner ned gjennom. Derfor er permeable dekker mindre utsatt for teleskader.

Se prosjektfilm om Hermod Teigen!

På Foss Eikeland er et industriområde anlagt med full lokal infiltrasjon av overvann og ingen utslipp til offentlig nett.