Storm Aqua -
En kompetansepartner for
overvannsløsninger

Storm Aqua er pådrivere
for innovasjon og nyskapning

Klimaendringer gir utfordringer

Hyppige værskifter
gir nye utfordringer

De tre selskapene i Skjævelandgruppen, Skjæveland, Multiblokk og Storm Aqua, er i fellesskap en leverandør av komplette system for overvannshåndtering. Selskapene er fremtidsrettede og pådrivere for innovasjon og nyskapning. Storm Aqua har en visjon om å bli et vesentlig kompetanseselskap for praktiske overvannsløsninger, og å bidra med kompetanse og rådgivning.

Aktuelt

Klimatilpasningsdagene i Sandnes!

Kommende torsdag, kl. 08.30, åpner ordstyrer og sivilingeniør Christen Ræstad «Klimatilpasningsdagene i Sandnes», med konferansen: Praktiske løsninger for overvannshåndtering.

Les Eureka!

Sommerens utgave av Eureka inneholder flere artikler knyttet til overvannshåndtering, forskning og prosjekt.