Storm Aqua -
En kompetansepartner for
overvannsløsninger

Storm Aqua er pådrivere
for innovasjon og nyskapning

Klimaendringer gir utfordringer

Hyppige værskifter
gir nye utfordringer

De tre selskapene i Skjævelandgruppen, Skjæveland, Multiblokk og Storm Aqua, er i fellesskap en leverandør av komplette system for overvannshåndtering. Selskapene er fremtidsrettede og pådrivere for innovasjon og nyskapning. Storm Aqua har en visjon om å bli et vesentlig kompetanseselskap for praktiske overvannsløsninger, og å bidra med kompetanse og rådgivning.

Aktuelt

Ny, innovativ, overvannshåndtering i Lyngdal

I Lyngdal pågår en fullstendig oppgradering av sentrumskvartalet. Når den er gjennomført skal senteret ha høy estetisk og fremtidsrettet kvalitet. Så mye som mulig av overvannet skal håndteres lokalt. Oppgraderingen skal være funksjonell og tilpasset naturlige sentrumsfunksjoner.

Meld deg på et miniseminar om overvannshåndtering

Storm Aquas faglige miniseminar om overvannshåndtering har vist seg å være så populære at Storm Aqua arrangerer månedlige miniseminar ut året. Benytt sjansen og meld deg på nå.