Storm Aqua -
En kompetansepartner for
overvannsløsninger

Storm Aqua er pådrivere
for innovasjon og nyskapning

Klimaendringer gir utfordringer

Hyppige værskifter
gir nye utfordringer

Storm Aqua bidrar med kompetanse, rådgivning og løsninger til overvannsdisponering. Vi har en visjon om å bli en anerkjent utviklings- og kompetansepartner for praktiske overvannsløsninger. Som en del av Skjæveland Gruppen og sammen med Skjæveland Cementstøperi og Multiblokk, utvikler vi nye overvannsløsninger og er i fellesskap en leverandør av komplette systemer for overvannsdisponering.

Aktuelt

Med I-Front på besøk

I-Front er et klimatilpasningsnettverk som består av elleve av de største byene i landet. I går og i dag deltar representanter fra kommunene, sammen med representanter fra Miljøverndirektoratet, på I-Front-samling i Stavanger-Sandnes.

Kreative løsninger, kommuner og konsulenter om overvann

Er tittelen på en artikkel i siste utgave av VAnytt. Temaet er et nylig seminar om overvannsproblematikk i regi av Norsk Vannforening. Der ble det vist en rekke eksempler til hvordan en kan løse utfordringene.