Storm Aqua -
En kompetansepartner for
overvannsløsninger

Storm Aqua er pådrivere
for innovasjon og nyskapning

Klimaendringer gir utfordringer

Hyppige værskifter
gir nye utfordringer

De tre selskapene i Skjævelandgruppen, Skjæveland, Multiblokk og Storm Aqua, er i fellesskap en leverandør av komplette system for overvannshåndtering. Selskapene er fremtidsrettede og pådrivere for innovasjon og nyskapning. Storm Aqua har en visjon om å bli et vesentlig kompetanseselskap for praktiske overvannsløsninger, og å bidra med kompetanse og rådgivning.

Aktuelt

Storm Aqua: en samspillpartner innen vannutfordring også i nord

Som så mange andre kommuner, har Tromsø utfordringer innen overvann. I nord får klimaendringene en ekstra effekt fordi infrastrukturen også skal å takle store nedbørsmengder midtvinters, på frossen bakke, is og snø.

Prosjektfilm fra Stangeland Arena!

Her er en film som viser hele prosjektet