Storm Aqua -
En kompetansepartner for
overvannsløsninger

Storm Aqua er pådrivere
for innovasjon og nyskapning

Klimaendringer gir utfordringer

Hyppige værskifter
gir nye utfordringer

De tre selskapene i Skjævelandgruppen, Skjæveland, Multiblokk og Storm Aqua, er i fellesskap en leverandør av komplette system for overvannshåndtering. Selskapene er fremtidsrettede og pådrivere for innovasjon og nyskapning. Storm Aqua har en visjon om å bli et vesentlig kompetanseselskap for praktiske overvannsløsninger, og å bidra med kompetanse og rådgivning.

Aktuelt

Robuste og blågrønne løsninger

«Robuste og bærekraftige lokalsamfunn i Norge» er tittelen på en fagdag NIBIO Bærheim gjennomførte i september. Storm Aqua deltok på arrangementet hvor blå-grønne løsninger var et vesentlig tema.

Meld deg på et miniseminar om overvannshåndtering

Storm Aquas faglige miniseminar om overvannshåndtering har vist seg å være så populære at Storm Aqua arrangerer månedlige miniseminar ut året. Benytt sjansen og meld deg på nå.