×

Følg oss på:

Instagram Facebook LinkedIn YouTube
Abonner på vårt nyhetsbrev
Storm Aqua bidrar med kompetanse, rådgivning og løsninger til overvannsdisponering. Vi har en visjon om å bli en anerkjent utviklings- og kompetansepartner for praktiske overvannsløsninger. Som en del av Skjæveland Gruppen og sammen med Skjæveland Cementstøperi og Multiblokk, utvikler vi nye overvannsløsninger og er i fellesskap en leverandør av komplette systemer for overvannsdisponering.

Aktuelt

Overvannsdisponering på Bygg Reis Deg

Vann blir det bærende elementet i fellesstanden til Bergknapp og Skjæveland Gruppen på Bygg Reis Deg 16. – 19. oktober.

Når himmelens sluser åpner seg

– Vi kan ikke bygge oss ut av problemene, men nye løsninger og nye måter å bygge på kan hjelpe oss å begrense skadene et endret klima fører med seg. Hvis vi ikke gjør det, blir det flere oversvømmelser og flere problemer.