×

Følg oss på:

Instagram Facebook LinkedIn YouTube
Abonner på vårt nyhetsbrev

Storm Aqua;
en kompetansepartner
for overvannsløsninger

Vi er en pådriver for innovasjon
og nyskapning

Som medlem av Skjæveland Gruppen
er vi industripartner i Klima 2050

Hyppige værskifter
gir nye utfordringer

Klimaendringer stiller nye krav,
vi arbeider med svarene

Kontakt oss
for helhetlige og flerfunksjonelle løsninger

Storm Aqua bidrar med kompetanse, rådgivning og løsninger til overvannsdisponering. Vi har en visjon om å bli en anerkjent utviklings- og kompetansepartner for praktiske overvannsløsninger. Som en del av Skjæveland Gruppen og sammen med Skjæveland Cementstøperi og Multiblokk, utvikler vi nye overvannsløsninger og er i fellesskap en leverandør av komplette systemer for overvannsdisponering.

Aktuelt

2019; et år i innovasjonens og produktutviklingens tegn

Skjæveland Gruppen har som mål å tilby kompetanse og produkter som kan løse oppgaver knyttet til håndteringen av overvann i utbyggingsprosjekter.

2018; kompetanseheving, kompetansedeling og prosjekteringsbistand

Storm Aqua ble etablert for å hjelpe til med klimatilpasset overvannsdisponering. Vi har igjen lagt et innholdsrikt år bak oss.