Bannerbilde

Grøntareal: Fellesareal ved lavblokker

Grøntareal: Fellesareal ved lavblokker

Velkommen til to leilighetsprosjekt med lavblokker, fjordutsikt og felles uteareal, tegnet av samme arkitekt, utomhusarealene er opparbeidet av samme anleggsgartnermester, samme Multiblokk-produkt er benyttet i begge – og likevel er de så ulike.

Tekst: Inger Anita Merkesdal  
Produkter i denne artikkelen:   Flammet grå/koks Okermix

Begge områdene er bilfrie, med korte avstander til det meste. Anleggsgartnermester Håkon Bjørndal påtar seg også vedlikehold av anlegg. På disse har firmaet hatt ansvaret for opparbeidelsen, mens andre står for vedlikeholdet.

– Jeg liker variasjon, forklarer anleggsgartnermester Håkon Bjørndal.
– Ved å bruke ulike materialer skaper du liv. Motsetningene fremhever hverandre, sier han bestemt.

Oker flammet er aldeles nydelig i kombinasjon med natursteinsmur.Ett av kjennemerkene hans er å benytte belegningsstein av betong i kombinasjon med granitt.
– Vi er allsidige og påtar oss det meste, men dette er typisk den form for prosjekter vi liker å arbeide med. Her har vi skapt områder som fremmer trivsel, og produktene til Multiblokk er fantastiske. Multimix Flammet grå er en belegningsstein det er godt å bruke. Det er noe mer med den enn med den tradisjonelle Gråmixen.

– Kan du utdype det?
– Flammingen gir Multimix Flammet grå mer rolige og glidende overganger i fargespillet, og et mer rolig og balansert inntrykk. I så store flater fører det til at inntrykket blir mer harmonisk, forklarer han.

– Også når det gjelder logistikken har det fungert veldig bra på prosjektene. Med mange fag inne samtidig blir det trangt og begrenset lagringsplass. Da kan jeg ikke bare bestille inn 20 paller belegningsstein og blokkere riggplassen for alle de andre aktørene. Det er veldig godt å få belegningssteinen fra Multiblokk etter hvert som vi har behov for den, og der er Multiblokk skikkelig flinke.

Belegningssteinen fra Multiblokk skaper trivelige gangstier i terrenget.

Her er det lagt inn en liten forhøyning med granitt, se hvor vakker kombinasjonen er.

Rossabø Havn


Dette er omtalt som Haugalandets flotteste boligprosjekt, består av boligblokker ut mot fjorden. A. Utvik AS er utbygger, Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS har tegnet både byggene og utomhusanlegget.

Rossabø Havn er et variert anlegg med gressplen, gangareal, beplantning, oppholds - og lekeområder. Her er gangsonene belagt med Multimix Flammet grå, samt Multimix Okermiks. Belegningssteinen binder arealet sammen og skaper visuelle forbindelser mellom de ulike sonene.

Skagen Brygge, del tre

Dette er tredje utbyggingstrinn av et leilighetsprosjekt på Hasseløy i Karmsundet. Anleggsgartnermester Håkon Bjørndal har hatt ansvaret for opparbeidelse av utomhusanleggene på alle tre trinnene, og er nå i innspurten på siste byggetrinn.

Her er Kruse Smith utbygger, mens Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS har vært arkitekt både på byggene og utomhus.

Parkeringsarealet er på bakkenivå, overbygget med gangareal og hage på taket. Uteområdet er en harmonisk blanding av oppholdsareal, beplantning og sittegrupper. Multimix Flammet grå er gjennomgående benyttet, og innimellom supplert med brostein.

Kombinasjonen mellom flammet grå Multimix og samme stein i oker-farge gir vakker variasjon.