Bannerbilde

Basals beregningsprogram

Basals «beregningsprogram for Betorens Oljeutskillere», «beregningsprogram for håndting av overvann», Kapasitetsberegning for sirkulære stikkrenner/kulverter med innløpskontroll» og «vannføringsberegning» fra Basal for sirkulære rør finner du her.

Betorens Oljeutskiller; oljeutskilleren med ekstra høy renseeffekt!

Betorens Oljeutskiller renser oljeholdig spillvann og oljeforurenset overflatevann. Den leveres med en koalescensenhet som er egnet til å rense mekanisk og kjemisk emulgert avløpsvann.
Mekanisk emulgert avløpsvann oppstår når en for eksempel fjerner olje ved høytrykkspyling. Kjemiske emulsjoner oppstår når en vasker ved hjelp av kjemikalier. Emulsjonene gjør at oljedråpene blir små. Når oljeforurenset vann strømmer gjennom koalescensenheten vil oljedråpene koalescere. Det vil si at de smelter sammen/sammenføyes til større dråper. Når dråpene blir større, stiger de hurtigere til overflaten.

Betorens Oljeutskiller er testet iht. NS 858-1, hvor det er satt følgende krav: Det må ikke komme mer enn 5 mg olje/liter ut av utskilleren i en test situasjon.
Utskilleren er CE merket og dimensjoneres iht. NS 858-1.

Her ligger Basals Dimensjoneringsprogram for oljeutskillere i henhold til NS-EN 858-2.

Her kommer du direkte til  «Håndtering av overvann,» «Kapasitetsberegning for sirkulære stikkrenner/kulverter med inn innløpskontroll» og «Vannføringsberegning