Rådgiving

Beregning av avrenning og fordrøyningsbehov

Vi kan bistå med beregninger for bruk i valg av overvannsløsning, utarbeidelse av pris samt utarbeidelse av igangsettelsestillatelse og VA-rammeplan.

Innspill til søknad om igangsettelsestillatelse

Vi kan bistå med forslag til løsninger for håndtering av overvann, kapasitetsberegning og dokumentasjon for bruk i søknad om igangsettelsestillatelse / sanitærabonnement.

Innspill til VA-rammeplan

Vi kan bistå med forslag til løsninger for håndtering av overvann, kapasitetsberegning og dokumentasjon for bruk i VA-rammeplan i søknad om rammetillatelse.

Innspill til detaljprosjektering

Vi kan bistå faglig med å sette sammen ulike verktøy for overvannsdisponering til et overvannsystem, og kan beregne og dokumentere dette som innspill til de rådgivende ingeniørene.

Systembeskrivelse som-bygget

Vi kan bistå med systembeskrivelse av overvannsløsning som-bygget. Dette gir byggherre og andre involverte en totaloversikt.