Rådgiving

Du kan få bistand til prosjekteringen

Vi bistår faglig med å sette sammen ulike verktøy for overvannsdisponering til et overvannsystem, og kan beregne og dokumentere dette. Vi prosjekterer ikke selv; det overlater vi til rådgivende ingeniører.

Storm Aqua bistår med beregning og dokumentasjon av fordrøyning og avrenning

Kontakt oss gjerne om du trenger hjelp til beregning og dokumentasjon, også til mindre utbyggingsprosjekter med enkle overvannsløsninger.