Nyheter

Klimatilpasningsdagene 2021: Her er foredragene

Klimatilpasningsdagene ble arrangert for sjette gang. Vi gjennomførte et hybrid arrangement med foredragsholdere og deltakere som var enten fysisk eller digitalt til stede.

Klimatilpasningsdagene 21-22. september 2021

Tirsdag 21. september og onsdag 22. september arrangerer Storm Aqua AS for sjette gangen de årlige Klimatilpasningsdagene som et hybrid arrangement - valgfri fysisk eller digital tilstedeværelse

Kontrakt med Bærum kommune

«Bedre og mer for mindre ressurser» beskriver fordelene som Bærum kommune søker. Tildeling av en kontrakt på 1.9 millioner kroner om sensorer i sandfang og fordrøyningsmagasiner til Storm Aqua AS, i samarbeid med Soolo AS, kan bidra til dette. Les hvordan:

Utbyggere fikk utvidet kunnskap om overvann

Storm Aqua ble invitert av Hellvik Hus Kjededrift for å dele erfaring og kunnskap om overvannshåndtering. Hva lærte de?

Storm Aqua gratulerer med åpningen av ZEB-lab!

ZEB-laboratoriet, et forskningssenter for fremtidens løsninger for bærekraftige bygg og tekniske løsninger, åpnes av forskningsministeren torsdag 4. mars.

Grunnundersøkelser for infiltrasjon av sanitært avløpsvann

Storm Aqua bistår med grunnundersøkelse og i søknadsprosessen, for tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann.

Kartlegging av infiltrasjonsmuligheter for overvann

Storm Aqua er engasjert av Kolnes Maskin for å kartlegge infiltrasjonforholdene før en utbygging i Stavanger. I begynnelsen av januar ble det installert grunnvannsmåler og nedbørsmåler. Planlagt måleperiode er 3 måneder.

Løsningskompetanse og produktbidrag til ZEB-lab

Å bruke nedbøren, og å gjøre det lokalt, reduserer utslipp av klimagasser og er god sirkulærdisponering av vann. Selskapene i Skjæveland Gruppen har bidratt til et fremtidsrettet overvannssystem for ZEB laboratoriet i Trondheim.

Klimatilpasningsdagene 2020: Her er foredragene

De femte Klimatilpasningsdagene ble de første som er arrangert både digitalt og med folk i salen. Med en hybrid konferanse lyktes vi i å gjennomføre arrangementet samtidig som vi unngikk unødig smittepress.

Høydepunkt fra Klimatilpasningsdagene 2020

Året 2020 vil blant annet bli husket for året da så mye ikke gikk som planlagt, og da vi likevel fant nye måter å gjøre ting på.

Blågrønn faktor; ett viktig skritt videre

En bredt sammensatt komité av eksperter fra overvanns-, grøntanleggs- og byggebransjen har utviklet en Norsk Standard for beregning av blågrønn faktor. Denne dekker et soleklart behov og blir et viktig verktøy for bærekraftige blågrønne løsninger.

Storm Aqua i EU-prosjekt om gjenbruk av vann

Det overordnede målet med EU-prosjektet WIDER UPTAKE er å samutvikle beskrivelser for ressursgjenvinning og å implementere gode løsninger for gjenbruk av avløpsvann, basert på prinsippene om sirkulærøkonomi. Storm Aqua skal bidra med regnbedsteknologi i et delprosjekt i Praha, Tsjekkia.

Storm Aqua i EU-prosjekt om gjenbruk av vann

Det overordnede målet med EU-prosjektet WIDER UPTAKE er å samutvikle beskrivelser for ressursgjenvinning og å implementere gode løsninger for gjenbruk av avløpsvann, basert på prinsippene om sirkulærøkonomi. Storm Aqua skal bidra med regnbedsteknologi i et delprosjekt i Praha, Tsjekkia.

Test- og demonstrasjonsfeltet: fått med deg dette?

På få år har tusenvis av besøkende blitt kjent med nye produkter og løsninger for overvannsdisponering på Test- og demonstrasjonsfeltet hos Multiblokk. Har du fått med deg siste nytt?

Måling for faktabaserte avgjørelser

Forutsetning for å gjennomføre riktige tiltak, er kunnskap om her-og-nå-situasjonen. Derfor tilbyr Storm Aqua bistand til måling.

Prefabrikkert betongregnbed i drenerende dekke

Alma regnbed er et prefabrikkert og vintertilpasset regnbed av betong, tilrettelagt for god infiltrasjon.

Flettemur på Testfeltet

I det sør-østlige hjørnet av Skjæveland Gruppens Test- og demonstrasjonsfelt ble det i 2016 montert en Flettemur.

Flettemur – demonstrerer vertikalt regnbed

I det sør-østlige hjørnet av Test- og demonstrasjonsfeltet ble det i 2016 montert en Flettemur.

Pilotprosjektene i Klima 2050

Klima 2050 skal utvikle kompetanse på høyt internasjonalt nivå innen reduksjon av samfunnsmessig risiko knyttet til klimaendringer. Arbeidet gjøres for en stor grad gjennom pilotprosjekt. Her er en oversikt over fremdrift og mål.

LOD i åpne vannveier - det virker!

Strenge kommunale krav til overvannsdisponeringen gav utradisjonelle løsninger i dette byggefeltet, dimensjonert for 500 boenheter. Nå forsvinner nedbøren så fort at det er vanskelig å få bilde av vann i vannveiene!

Skjæveland Gruppen; fra produkt- til systemleverandør

For Skjæveland og Multiblokk har drivkraften alltid vært å utvikle produkter som løser utfordringer. Da selskapene for alvor tok steget over til å utvikle nye produkter og løsninger for lokal overvannsdisponering, oppsto behovet for å også utvikle et fullskala testfelt.

Teknisk Godkjenning

Nå kommer teknisk godkjenning for prefabrikerte løsninger for håndtering av overvann.

Driftsveileder for overvannsløsninger

Et pilotprosjekt i Klima 2050 bidrar til lang levetid på overvannsløsninger.

Klimatilpasningsdagene 2019 ; her er alle foredragene

Praktisk overvannsdisponering - Tverrfaglighet og samspill, var tema for Klimatilpasningsdagene i 2019. Foredragene startet med overvannsdisponering i endring og utvikling, og ble avsluttet med praktiske eksempler knyttet til drift- og vedlikehold.

Åpne vannveier og fordrøyningsmagasin

– Gjør vannet tilgjengelig! La folk få oppleve det og la barna bli kjent med naturen, nærmest stråler Amalie Rage. Takket være strenge kommunale krav til lokal overvannshåndtering har nedbøren blitt en trivselsfaktor i dette byggefeltet.

Overvannsløsninger; teori og praksis

Teoretisk kunnskap er verdifull. Men å se konkrete løsninger og produkter i virkeligheten gir avgjort en merverdi. Nylig besøkte Asplan Viaks Vann- og miljøavdeling Test- og demonstrasjonsfeltet hos Multiblokk.

Når himmelens sluser åpner seg

– Vi kan ikke bygge oss ut av problemene, men nye løsninger og nye måter å bygge på kan hjelpe oss å begrense skadene et endret klima fører med seg. Hvis vi ikke gjør det, blir det flere oversvømmelser og flere problemer.

Glimt fra noen overvannsverktøy

Forskning på Alma regnbed, permeable dekker, behov for å håndtere store vannmengder, også via rør av store dimensjoner, samt kombinasjon av ulike løsninger er tema fra Skjæveland Gruppen på Klimatilpasningsdagene 2019. Her er noen videoglimt til inspirasjon.

Økt kapasitet hos Storm Aqua

Storm Aquas oppgave er å hjelpe med klimatilpasset overvannsdisponering. Nå er staben utvidet.

Lær av det som er gjort

Stavanger kommune er kåret til Norges beste kommune innen klimatilpasning. Hvordan blir man det? Og hva kan andre lære?

Status Klima 2050; prosjektene skaper endring

Klima 2050 begynte sitt arbeid 2015 og skal gjøre sitt arbeide frem til 2022. Nylig kom et internasjonalt panel med midtveisevalueringen.

Storm Aqua; bakgrunn og mål

Norge trenger nye løsninger for overvannshåndtering. Blant forutsetningene for å lykkes med å utvikle og implementere det, er dokumentert fakta fra reelle forsøk.

Forsket på fordrøyende tak og frost

Multiblokk lanserte, i samarbeid med andre, grå tak i 2017. Her tidsforsinkes nedbøren i oppbyggingen under betongstein på tak. Men hva skjer når det fryser?

Spar penger - bruk permeabelt dekke

Går det som Miljødirektoratet foreslår, kan eiere av bygg, parkeringsarealer, gårdsplasser og innkjørsler i byer og tettsteder spare penger på å lede overvannet ned i bakken, eller ut i terrenget, på egen tomt.

Ny masteroppgave på Alma Regnbed

Alma regnbed er et prefabrikkert og vintertilpasset regnbed av betong, tilrettelagt for god infiltrasjon. Funksjonen og vekstmassen er dokumentert og optimalisert gjennom et grundig utviklingsarbeid, samt en bachelor- og en masteroppgave.

Har du utfordringer?

Storm Aqua AS hjelper til med klimatilpasset overvannsdisponering, og vi kan løse det meste.

Per løser utfordringer

Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua, har løsninger og verktøy for overvannshåndtering. Men hvem er han? Og hva kan han gjøre for deg?

Felt for forskning på overvannsløsninger

Når du skal etablere, profilere og selge noe helt nytt, må du være trygg på løsningene dine. Dessuten må du ha noe å vise til kunder, konsulenter og andre kontakter.

Aktiv deltakelse i Vannklyngen

Gjennom Storm Aqua tar Skjæveland Gruppen ansvar i Vannklyngen, samlingspunktet for vannbransjen i Norge.

The Norwegian Research Council has given acknowledge to innovation in the Skjæveland Group

Skjæveland receives financial support for the development of a multi-stage cleaning concept for road water. Multiblocks receive financial support for further development of urban detention roofs.

Alma Raingarden; a promising tool for stormwater management

The prefabricated raingarden from Skjæveland is space-saving, easy to install, provides safer winter operation and can be designed with capacity adapted to each individual project.

2019; a year in the character of innovation and product development

An important goal for the Skjæveland Group is to offer expertise and products that can solve tasks related to the handling of storm water in projects.

Forskningsrådet anerkjenner innovasjon i Skjæveland Gruppen

Skjæveland får økonomisk støtte til utviklingen av flertrinns rensekonsept for vegvann. Multiblokk får økonomisk støtte til videreutvikling av fordrøyende uterom på tak.

Storm Aqua følger opp seks masterstudenter i vår

Seks studenter ved NTNU gjennomfører nå sine masteroppgaver i tilknytning til Klima 2050, i samarbeid med Skjæveland, Multiblokk og Storm Aqua.

Alma regnbed; et lovende verktøy for overvannshåndtering

Det prefabrikkerte regnbedet fra Skjæveland er plassbesparende, enkelt å montere, gir tryggere vinterdrift og kan utformes med kapasitet tilpasset hvert enkelt prosjekt.

2019; et år i innovasjonens og produktutviklingens tegn

Skjæveland Gruppen har som mål å tilby kompetanse og produkter som kan løse oppgaver knyttet til håndteringen av overvann i utbyggingsprosjekter.

2018; kompetanseheving, kompetansedeling og prosjekteringsbistand

Storm Aqua ble etablert for å hjelpe til med klimatilpasset overvannsdisponering. Vi har igjen lagt et innholdsrikt år bak oss.

Test- og demonstrasjonsfelt; et levende utendørs klasserom

Produktutvikling kan være krevende. En skal skape nye produkt og systemer som løser eksisterende og i noen tilfeller kommende problem. I tillegg skal en bygge opp erfaring. Dette skal introduseres til potensielle kunder.

Forsker på vinterdrift av grunne overvannsløsninger

Skjæveland Gruppen har investert betydelige summer i et testfelt i Sandnes, hvor en blant annet forsker på og dokumentere grunne overvannsløsninger. Nedbør er det nok av på Vestlandet, og resultatene er lovende. Men det er ikke initiativtagerne fornøyd med.

Masteroppgave på Alma regnbed

For ett år siden ble det gjennomført en bacheloroppgave for å demonstrere funksjonen og teste sammensetningen av vekstmedie til Skjævelands prefabrikkerte Alma regnbed. Nå arbeider sivilingeniørstudent Dennis Kliewer på en masteroppgave hvor han utvikler beregningsmodell og kalibrerer funnene.

Deler erfaring med de unge

Fra tid til annen møter Storm Aqua skoleelever for å lære dem om konsekvensene av klimaendringer og løsninger for å håndtere disse.

Permeable betongdekker – konferanse i Korea

Skjæveland Gruppen, ved Multiblokk og Storm Aqua, deltok nylig på den tolvte internasjonale konferansen for betongdekker, ICCBP 2018.

Prosjekteringsbistand fra Storm Aqua

Krav om infiltrasjon og fordrøying av tak- og overflatevann i åpne anlegg innenfor planområdet, skapte utfordringer for en utbygger i Sandnes. Takket være prosjekteringsbistand fra Storm Aqua er prosjektet realisert.

Bedre varsler om nedbørshendelser

Det arbeides med å utvikle verktøy som vil gi langt mer presise prognoser for ekstremnedbør og værhendelser i Norge. Dette kan bidra til bedre dimensjonering av overvannssystemer og annet flomforebyggende arbeid.

Dette var Klimatilpasningsdagene 2018

Vi ble kjent med nye prosjekt, med valgene som blir tatt underveis i prosjekteringer, med verktøy for overvannshåndtering og innovasjonsprosesser. Vi møtte landskapsarkitekter, VA-ingeniører, kommuner, konsulenter, representanter for leverandører og flere andre faggrupper.

Spesialkonstruert vekstmedium i regnbedene

Forutsetning for at regnbed skal håndtere overvann på en effektiv måte, er at massen har tilstrekkelige drenerende egenskaper. Samtidig må vekstmediet være tett nok til å danne et godt utgangspunkt for plantevekst.

Samskaping for bærekraftige løsninger i nytt klima

I Stavanger møttes sentrale aktører for å snakke om konkrete handlinger som gjøres og kan gjøres for å tilpasse byer til en ny virkelighet, forårsaket av klimaendringer. Blant de inviterte var Per Møller-Pedersen, fra Storm Aqua.

Effektiviserte infiltrasjonsmålinger

«Det er vår konklusjon at det undersøkte området vil egne seg godt for lokal håndtering av overvann ved hjelp av infiltrasjon. Vi mener det kan være mulig å infiltrere det meste av overvannet lokalt på tiltaksområdet med intet eller begrenset utslipp til offentlig nett.»

Bygg trygge vannveier – FØR flommen kommer

Like sikkert som våren, er varslene om fare for flom. Med klimaendringene er utfordringene aktualisert og forverret. Men det finnes allerede noen løsninger i markedet.

Klima 2050; Pilotprosjekt for fremtiden

Klima 2050 skal utvikle kompetanse på høyt internasjonalt nivå innen reduksjon av samfunnsmessig risiko knyttet til klimaendringer. Skjæveland Gruppen er industripartner i Klima 2050.

Funksjonelt og drenerende industristeinsdekke

Fremfor å asfaltere sin nye oppstillingsplass, valgte Tine meierier å dekke arealet med permeabel industristein av betong. Det gir et flatt og tørt dekke med ekstrem toleranse for punktbelastning.

Landskapsarkitektens valg

Asplan Viak hadde ansvaret for utformingen av uteområdet ved Havnespeilet i Sandnes sentrum. Føringene fra kommunen var blant annet permeabelt dekke.

Overvann, som ressurs og utfordring

«Overvann er en ressurs», sa senioringeniør Kirsten Vike i et foredrag på Klimatilpasningsdagene i august 2017. Senhøsten 2013 beskrev hun hvorfor det ville bli nødvendig å ta i bruk mulige tilleggsløsninger som grønne tak, regnbed og trær, for å redusere nedbørsmengden som skal ledes vekk via rør i Sandnes sentrum.

Anlegg for rensing av vegvann

Fylkesveg 505 bygges nå ut. Vegvannet skal ledes til Figgjoelva, men må først renses. Etter innspill fra Storm Aqua modifiseres et nedgravd sedimentasjonsbasseng til et storstilt testanlegg for rensing av vegvann.

Prosjekteringsbistand til konsulenter

Jærconsult fikk i oppdrag å prosjektere VVA-planen for en blokk, hvor det i reguleringsplanen var slått fast at all nedbør skal håndteres på egen grunn. Da ba de om innspill fra Storm Aqua.

LOD beskrevet nesten uten ord

En forutsetning for utbyggingen av fotballhallen Stangeland Arena var at overvannet ble håndtert på egen tomt.

Da det riktige var V-fall og Qmax Storm

– I dette prosjektet er det innlysende at vi har alt å vinne på å legge Qmax Storm midt i veien, og å etablere sentrumsgatene som mulige flomveier.

Det barna ikke vet – et forsøksprosjekt i skoleveien

Sandnes kommune har, i samarbeid med andre, i flere år arbeidet for å utvikle nye, trygge og effektive løsninger innen overvannsdisponering. Et villere og våtere klima vil påvirke alle urbane strøk og Sandnes sentrum er spesielt utsatt.

Fant nytt funksjonelt vekstmedium for prefabrikkerte regnbed

Regnbed kan både fordrøye og rense overflatevann, forutsatt at vekstmediet er riktig. Temaet er gransket i flere forsøk, nå også i et prosjekt med positivt resultat i regi av Storm Aqua og Skjæveland.

Levende vann, bymiljø og blå-grønn trivsel!

Vi må bort fra oppfatningen om at vann er et problem. Vann er en enestående ressurs, og vi er i hovedsak velsignet med det i rikelige mengder. Det er de tradisjonelle måtene våre for å håndtere overvann på som må endres.

Veivannhåndtering i myrområde

Fra Storm Aqua fikk Statens vegvesen løsningen på å håndtere overvannet fra en fire kilometer lang veistrekning, i et myr-utsatt område, uten offentlig overvannsledning.

Betongdekke i miljøgater - Slik fikk Lyngdal økt handel

– Det eneste som sank var gjennomgangstrafikken! Utbruddet fra Roy Fredbo er svaret på vårt spørsmål om resultatet av den omfattende oppgraderingen i Lyngdal sentrum.

Med I-Front på besøk

I-Front er et klimatilpasningsnettverk som består av elleve av de største byene i landet. I går og i dag deltar representanter fra kommunene, sammen med representanter fra Miljøverndirektoratet, på I-Front-samling i Stavanger-Sandnes.

Redusert kostnad og spart tid med grunn separering

På bakgrunn av prosjekt Storm Aquas har arbeidet med kan vi trygt slå fast at grunne overvannssystem kan benyttes både på nye prosjekt og rehabilitering.

På taket; samspill om nye urbane uterom

Heidi Borgersen, daglig leder i Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter AS, har et brennende engasjement for god utnyttelse av takarealer i byene og har bred erfaring fra dette arbeidet. Gjennom tverrfaglig samarbeid og i møter med andre, utvikles enda bedre løsninger.

Landskapsarkitektur, tak og nye overvannsløsninger

Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter AS utarbeider plan for uteområde og overvannshåndtering på prosjektet Anker Studentboliger i Oslo. Kommunale begrensninger, eksisterende bebyggelse og utfordrende grunn fordrer en bred løsning for disponeringen av overvannet.

Byggefelt med åpne vannveier

Lokal infiltrasjon er gått fra å være en alternativ løsning for overvannshåndtering til å bli et krav. Sandnes kommune krever lokal overvannshåndtering, basert på infiltrasjon i planområdet.

Grunt overvannsnett i vernet bydel

Det graves i «Posebyen.» Denne gamle bydelen, som består av husene som sto igjen etter den andre bybrannen i Kristiansand, får nytt vann- og avløpssystem.

Klimatilpasningsdagene 2017; her er presentasjoner fra konferansen

Årets møteplass for praktiske løsninger, Klimatilpasningsdagene 2017, samlet 150 representanter fra ca. 60 ulike virksomheter.

Herlighetsfaktorer og muligheter

Årets møteplass for praktiske løsninger, Klimatilpasningsdagene 2017, er over. Vi har lært, blitt inspirert og sett nye muligheter. To begrep kommer til å henge igjen; «herlighetsfaktor» og «separering heavy pluss.»

Alle snakker om været – Storm Aqua gjør noe med det!

Vi må tilpasse oss en ny klimatisk virkelighet. Bygg.no har skrevet en artikkel om Storm Aqua og selskapets arrangement Klimatilpasningsdagene 2017.

Urbane uterom; fordrøyende tak som fungerer

I «alle år» har takvann blitt ledet til bakken eller overvannsnettet via takrenner- og rør. Klimaendringene gjør at vi trenger å utvikle nye løsninger. Skjæveland Gruppen, ved Storm Aqua, deltar i et forsøksprosjekt hvor målet blant annet er å forsinke vannets vei ned fra hustaket og ned i grunnen.

Lekkert i Lyngdal!

Sentrum av Lyngdal er oppgradert. Høy estetikk, varig kvalitet og tilnærmet full lokal infiltrasjon var førende krav.

Flerfunksjonelle murelement; Flettemuren

Elementene som benyttes i Flettemuren ble opprinnelig utviklet til forstøtning og murer. Etter en videreutviklingsprosess kan de nå benyttes til alt fra vertikale og horisontale grønne landskap til fordrøying og rensing av overvann.

Kommunalteknikk: Bærekraftige og robuste overvannsløsninger i Sandnes

Sandnes kommune og Skjæveland Cementstøperi har i perioden 2015 - 2016 gjennomført et utviklingsprosjekt for å finne gode overvannsløsninge for utbygging i områder utsatt for oversvømmelser. Prosjektet fikk bred omtale i media, inklusiv en lang artikkel i Kommunalteknikk nr. 11 i 2014. Her er en rykende fersk oppdatering!

Overrislingsanlegg for permeable dekker

Per Møller Pedersen, daglig leder i Storm Aqua, presenterer permeable dekker i en ny film.

Permeable dekker og frost

Går det? Vannmettet masse fryser og er utsatt for teleskader. Masse uten finstoff, slik som benyttes under permeable dekker, er fullt av hulrom som vannet renner ned gjennom. Derfor er permeable dekker mindre utsatt for teleskader.

Storm Aqua – Et tilbakeblikk på 2016

Når vi nå nærmer oss årsskiftet, er det naturlig å se tilbake på året som gikk. Året har hatt mange milepæler, hvorav to er spesielt viktige. Disse har bidratt til at Storm Aqua og Skjæveland Gruppen virkelig er kommet på overvannskartet i Norge.

Se prosjektfilm om Hermod Teigen!

På Foss Eikeland er et industriområde anlagt med full lokal infiltrasjon av overvann og ingen utslipp til offentlig nett.

Storm Aqua: en samspillpartner innen vannutfordring også i nord

Som så mange andre kommuner, har Tromsø utfordringer innen overvann. I nord får klimaendringene en ekstra effekt fordi infrastrukturen også skal å takle store nedbørsmengder midtvinters, på frossen bakke, is og snø.

Prosjektfilm fra Stangeland Arena!

Her er en film som viser hele prosjektet

Sig. Halvorsen hevet kompetansen

Sig. Halvorsen, distriktets ledende rørleggerfirma med over 65 år i bransjen, er en totalleverandør av rørleggertjenester. Med krevende kunder har Sig. Halvorsen bygget opp en solid ingeniørstab, der prosjektering er en betydelig og viktig del. Av den grunn har de deltatt på et miniseminar om overvannsdisponering hos Storm Aqua.

Et grå-blått forskningsprosjekt på taket

I alle år har løsningen for takvann vært å få vannet vekk fra taket så fort som mulig. Nå har Skjæveland Gruppen vært med på å etablere et grå-blått tak, hvor målet både er å utvikle et brukstak og å tidsforsinke vannet på taket.

Alt overvannet håndteres på tomten

Overvannsløsningen for Stangeland Arena ble utviklet ut fra tre hovedformål: Alt overvann skal håndteres lokalt på tomten, overvannsløsningen skal være grunn og overvannsløsningen skal være et utstillingsvindu.

Ny, innovativ, overvannshåndtering i Lyngdal

I Lyngdal pågår en fullstendig oppgradering av sentrumskvartalet. Når den er gjennomført skal senteret ha høy estetisk og fremtidsrettet kvalitet. Så mye som mulig av overvannet skal håndteres lokalt. Oppgraderingen skal være funksjonell og tilpasset naturlige sentrumsfunksjoner.

Presentasjoner fra konferansen, 2016 Klimatilpasningsdagene

Klimatilpasningsdagene i Sandnes ble arrangert for første gang 25. og 26. august 2016, på Hotel Residence. Rundt 120 personer deltok på konferansen. Hovedtemaet, praktiske løsninger for overvannshåndtering, ble belyst gjennom presentasjoner knyttet til ulike områder. Herunder finnes en oversikt over presentasjonene samt en lenke til presentasjonsfoilene:

Konsentrat fra Klimatilpasningsdagene 2016

I løpet av Klimatilpasningsdagene i Sandnes, i august 2016, ble praktiske løsninger for overvannshåndtering belyst gjennom 24 foredrag og omvisninger på 3 lokasjoner.

Klimatilpasningsarbeid i Sandnes

Myndighetene har bedt kommuner om å begynne på klimatilpasningsarbeidet. I Rogaland skal en gjennom prosjektet Robær løse konkrete utfordringer knyttet til blå-grønn infrastruktur.

Permeabelt dekke gir tørre omgivelser

For flere år siden startet Sandnes kommune et omfattende prosjekt knyttet til fremtidsrettede overvannsløsninger. Deler av sentrum får et nytt overvannsnett, montert høyere enn det etablerte, og alle nye bygg og prosjekt skal utformes etter nye krav som ivaretar behovene som kommer som følge av økte nedbørsmengder.

Studietur til Storm Aqua

Sørlandskommunene Kristiansand, Lillesand og Mandal besøkte i juni Storm Aqua for å lære mer om helhetlige overvannsløsninger.

Overvannshåndtering i trafikksammenheng

Rogaland Trafikktekniske Forening valgte å legge et av sine lunsj-seminar til Storm Aqua.

Rene resultater

Vagleskogveien er en kommunal vei uten påkobling til overvannsnett, i nedbørsbelastede Sandnes. All nedbøren infiltreres i grunnen, via fire ifs-kummer levert av Skjæveland.

Slisserenner i veien

Vann i veibanen kan skape trafikkfarlige situasjoner. Slisserenner, brukt på riktig måte, kan fange opp potensielt farlig overvann.

Styrker Storm Aqua

Tidligere daglig leder i Skjæveland, Aage Gjesdal, er gått inn i en rolle i Storm Aqua. Dette styrker organisasjonen ytterligere.

Masteroppgave på Testfeltet

Måleresultatene fra Testfeltet inngår i masteroppgaven til student Jens Trandem. Resultatene legger han frem ved NTNU i juni.

Skjæveland Gruppen er industripartner i Klima 2050

Partnerskapet i Klima 2050 gir de tre søsterselskapene i Skjæveland Gruppen, Skjæveland, Multiblokk og Storm Aqua, mulighet for å utvikle fremtidsrettede overvannsløsninger i samarbeid med de beste.