Mer enn 200 foredrag og postere ble presentert. Fra Storm Aqua var daglig leder Per Møller-Pedersen tilstede.

– Det var fint å få bekreftet helhetsprinsippene som Skjæveland Gruppen legger til grunn for arbeidet med overvannshåndtering, sier han.

Utviklingen ser ut til å gå i retning av integrerte systemer, med forskjellige løsninger for de ulike oppgavene. Et konkret eksempel er fra London, hvor en systematisk installerer nye overvannsledninger for å ta vekk en betydelig del av overvannet i rørsystemene.

– Rensing av overvann er noe mange land er svært opptatt av. Ett eksempel er Danmark, som har meget strenge krav. Mange spennende oppgaver venter oss fremover, avslutter Møller-Pedersen.

Her er dokument fra konferansen.