Klimatilpasningsdagene 2017 avholdes onsdag 30. august og torsdag 31. august i fremtidsrettede lokaliteter på Clarion Hotel Air like ved Stavanger Lufthavn Sola.

Klimaendringer, mer ekstremvær og økt fortetting gjør at større mengder overvann skal håndteres. Strategier for overvannsdisponering er i endring fra bortleding av overvann så fort og effektivt som mulig, til størst mulig grad av lokal håndtering. Hvordan kan dette gjøres? Hva er mulighetene? Finnes det gode og relevante eksempler?

Erfarne foredragsholdere vil belyse sentrale problemstillinger og tema. Du vil møte likesinnede som arbeider med utfordringer knyttet til disponering av økende mengder overvann. Vi har lagt til rette for at du kan få svar på dine spørsmål og gi dine bidrag. Gjennom utstillinger i mingleområdet kan du få innspill fra og være i dialog med noen av de som arbeider med praktiske løsninger. Vi håper på et godt engasjement og gode diskusjoner.

Programmet og påmeldingsskjema finner du her.

Fra Klimatilpasningsdagene 2016. Fra v. ordstyrer og sivilingeniør Christen Ræstad, eget firma sammen med Lovutviklingsmedlem og plan- og utbyggingssjef Jan Stenersen, Tromsø kommune.

Vi har daglig bred kontakt med blant annet kommuner, rådgivende ingeniører, arkitekter, utførende entreprenører, forsknings- og undervisningspersonale. I tillegg fikk vi mange konstruktive tilbakemeldinger fra de 120 deltakerne på fjorårets konferanse. Dette har gitt oss et godt utgangspunkt for å kunne sette sammen det vi mener kan være et nyttig og interessant program.

Under foredrag på Klimatilpasningsdagene 2016.

Ved siste års konferanse testet vi ut et konsept som vi fikk gode tilbakemeldinger på. Dette konseptet har vi videreutviklet. Programmet for Klimatilpasningsdagene 2017 består av syv tematiske moduler. I hvert modul blir det aktuelle tema belyst av tre foredragsholdere.

Det vil være tid til oppklarende spørsmål etter hvert foredrag og det er avsatt tid til diskusjon med salen etter at de tre foredragene er gjennomført. Vårt ønske er å skape et bredt engasjement og å invitere flest mulig i salen til å kople seg på diskusjonene rundt de enkelte tema.

Det er også lagt til rette for at aktuelle aktører kan utstille i mingleområdet hvor pausene holdes og forfriskninger serveres. Vi har lagt inn gode pauser for å stimulere til diskusjoner og nettverksbygging.

Utstilling

Det er lagt til rette for en utstilling i tilknytning til mingleområdet. Aktuelle aktører vil få en anledning til å vise frem produkter og tjenester. Vi ser for oss at standene er bemannet i pausene så vidt det er mulig. Avgiften for en stand er kr 1 900,- for de to dagene. Ta gjerne kontakt så snart som praktisk mulig, dersom det er aktuelt.

Deltakeravgift

Deltakeravgiften er kr 3 900,- + mva per person.

Denne dekker:

  • Deltakelse på konferansen onsdag 30. august og torsdag 31. august.
  • Lunch og servering under konferansen begge dagene.
  • Ekskursjon til relevante lokaliteter.
  • Buss til / fra kveldsarrangementet onsdag den 30. august.
  • Kveldsarrangement onsdag den 30. august med god mat og drikke.

Det vil også være anledning til å delta på konferansen én dag. Da vil deltakeravgiften være kr 2 200,-

Overnatting

For de som ønsker å overnatte på hotellet, har vi reservert rom på Clarion Hotel Air til kr 1 190,- per natt, inkl. frokost. Rommet kan reserveres via påmeldingsskjemaet. Den enkelte gjest betaler for overnattingen direkte til hotellet.

Påmelding

Programmet og påmeldingsskjema finner du her.

Vi er fornøyd med påmeldingen så langt, men det er plass til enda fler. Vi har derfor forlenget påmeldingsfristen til 28. august 2017. Faktura utsendes fortløpende.

Ved avbestilling 1-2 uker før arrangementet refunderes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avbestilling mindre enn 1 uke før arrangementet, refunderes deltakeravgiften ikke.

Mer informasjon

Ved spørsmål eller behov for mer informasjon, vennligst kontakt Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua AS, på e-post pmp@stormaqua.no eller telefon (+47) 975 90 455.

Med forbehold om endringer.