Det er ikke bare vi i Storm Aqua som arbeider aktivt med overvannsproblematikken. Et utbredt problem er "rent" regnvann i avløpssystemet, noe som blant annet fører til at store mengder urenset avløpsvann føres ut i omgivelsene under ekstreme nedbørsperioder. Det er kostbart og utfordrende å bygge om hele avløpsnettet.

Under seminaret holdt sivilingeniør Christen Ræstad et foredrag hvor han viste til et gjennomført rehabiliteringsprosjekt i Langgata i Sandnes. Der etablerte kommunen et nytt overvannsnett over det som ligger fra før. Det grunne avrenningssystemet består av Qmas Storm-rør, fra Skjæveland, og Ræstad kaller løsningen «separering light.»

Illustrasjonen viser Qmax Storm element med nedløpsrister og sandfangkum.

Her er VAnytts artikkel fra seminaret.