Vi mener at de beste løsningene på dagens og fremtidens utfordringer knyttet til overvann ligger i en helhetlig tilnærming og et samspill mellom alle disipliner som er involvert i overvannshåndtering.

Vårt mål er derfor å samle deltakere fra alle disipliner, og bidra til at deltakerne øker sitt kunnskapsnivå, får kjennskap til nye løsninger og snakker med nye kontakter. Vi ønsker at alle skal kunne ta lærdom som de kan anvende i sitt daglige arbeid, med seg hjem fra konferansen.

Vi har til daglig bred kontakt med mange aktører og har mulighet til å identifisere relevante problemstillinger. I tillegg har vi fått en rekke konstruktive tilbakemeldinger fra de 120 deltakerne på konferanse i 2016 og de 150 deltakerne på konferansen i 2017. Dette gir oss et godt utgangspunkt til å kunne sette sammen et nyttig og interessant program.

Klimatilpasningsdagene blir i år som i fjor gjennomført i fremtidsrettede fasiliteter på Clarion Hotel Air like ved Stavanger Lufthavn Sola. Vi legger også til rette for at relevante aktører kan presentere seg selv og sine tema i en utstilling i mingleområdet hvor pausene holdes og forfriskninger serveres. Og vi har lagt inn gode pauser for å stimulere til diskusjoner og nettverksbygging.

Det endelige programmet for årets konferanse under ferdigstillelse og blir snart publisert. Her kan du lese en presentasjon av tema og aktører fra Klimatilpasningsdagene i 2017.

Sett av dagene allerede, og hjertelig velkommen til Klimatilpasningsdagene 12. og 13. september 2018!