Under Klimatilpasningsdagene 2017 holdt Berit Time, sjefsforsker ved SINTEF Byggforsk og leder for Klima 2050, foredrag om innovasjon gjennom eksisterende og nye testprosjekter innen overvannsdisponering. Også årets konferanse vil være praktisk rettet og belyse aktuelle tema innen disponering av overvann. Men i år får Klima 2050 en sterkere rolle i konferansen som Storm Aqua arrangerer.

Støtter partnerne

– Klima 2050 forsker for å få til innovasjoner. For å lykkes med det må vi være tilstede der næringen snakker Fra v. Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua, i samtale med Berit Time, sjefsforsker ved SINTEF Byggforsk og leder for Klima 2050, inder Klimatilpasningsdagene 2017.sammen. Vi må også vise hvilke følger forskningen vi arbeider med og resultatene vi lykkes med kan få, beskriver Berit Time.

Klima 2050 har vurdert å gjennomføre sitt eget arrangement.
– Det har vi gått bort fra. Vi har spreke partnere som tar initiativ, går i bresjen og gjennomfører store ting selv. Da er det riktig at vi deltar i disse, og at vi samles om noen få og gode arrangement, fremfor at vi skal lage enda ett. Skjæveland Gruppen er en av våre industripartner. Derfor ønsker vi å være synlig tilstede under Klimatilpasningsdagene. Vi har også spurt om vi kan få delta med foredrag som passer inn i rammen av arrangementet, forklarer lederen.

Konkrete resultat

Under årets foredrag skal en av senterets forskere, Mehdi Ahmadi fra SINTEF, gi en oversikt over oppgaver og Dette fordrøyningsmagasinet ble modifisert og er nå etablert som et testprosjekt for rensing av vegvann for FV 505.utfordringer med naturbaserte løsninger, nasjonalt og internasjonalt. To av Klima 2050s pilotprosjekter, om rensing av overvann ved Stavanger Lufthavn Sola og på FV 505, vil bli presentert av brukerpartnerne, ikke av forskere. I utstillingsdelen skal Klima 2050 være synlig tilstede med egen stand og flere personer, slik at deltakere får god anledning til å snakke med dem. I tillegg skal Berit Time lede den tematiske seksjonen om innovasjon og samspill.

– Klimatilpasningsdagene er både praktisk rettet og veldig konkrete. Dessuten henger temaene som presenteres godt sammen. At alle de ulike fagene innen overvann, fra arkitektene til de som produserer produktene er representert, er også veldig bra, mener Berit Time, sjefsforsker ved SINTEF Byggforsk og leder for Klima 2050.

Årets Klimatilpasningsdager gjennomføres 12.-13. september på Clarion Hotel, Air like ved Stavanger Lufthavn Sola. Påmeldingen kan du registrere her.

Fakta:

  • Klima 2050 er et senter for forskningsdrevet innovasjon finansiert av Norges Forskningsråd og partnerne i konsortiet. Målet er å styrke Norges innovasjonsevne og konkurransekraft innen klimatilpasning.
  • Senteret arbeider innen fire områder: klimaeksponering og fuktrobuste bygninger, overvannshåndtering, vannutløste skred samt beslutningsprosesser og virkemidler.
  • SINTEF Byggforsk er vertskap for og leder av Klima 2050 i nært samarbeid med NTNU, NGI, BI, Meteorologisk institutt, samt sentrale partnere fra industri og offentlig sektor.
  • Skjæveland Gruppen er industripartner i Klima 2050 og besitter en type produkter, kompetanse og innovasjonsvilje som er etterspurt av og et viktig supplement til de andre partnerne i senteret.