Storm Aqua arrangerer Klimatilpasningsdagene 2018 i samarbeid med de øvrige selskapene i Skjæveland Gruppen, Skjæveland Cementstøperi og Multiblokk, samt Klima 2050.

Drivkraften for Klimatilpasningsdagene er at overvannshåndtering må baseres på helhetlige løsninger og samspill mellom alle de involverte disiplinene.

– Det er under Klimatilpasningsdagene en treffer alle de ulike disiplinene som er involvert i overvannshåndtering. Det er disse dagene du får den nyeste kunnskapen og det er her du får anledning til å lærer mer om det som har med samspill å gjøre. Dette gjelder både teoretisk og praktisk, forklarer Per Møller-Pedersen. Han er daglig leder i Storm Aqua og  har hovedansvar for arrangementet.

I fjor var alle disiplinene representert i lokalet, det vil de være også i år.

Klima 2050 på laget

– Klima 2050 forsker for å få til innovasjoner. For å lykkes med det må vi være tilstede der næringen snakker sammen. Vi må også vise hvilke følger forskningen vi arbeider med og resultatene vi lykkes med kan få, beskriver Berit Time.

Berit Time til høyre i bildet under fjorårets arrangement. Hun er sjefsforsker ved SINTEF Byggforsk og leder for Klima 2050. Senteret vurderte å gjennomføre sitt eget arrangement.
– Det har vi gått bort fra. Vi har spreke partnere som tar initiativ, går i bresjen og gjennomfører store ting selv. Da er det riktig at vi deltar i disse, og at vi samles om noen få og gode arrangement, fremfor at vi skal lage enda ett. Skjæveland Gruppen er en av våre industripartnere. Derfor ønsker vi å være synlig tilstede under Klimatilpasningsdagene. Vi har også spurt om vi kan få delta med foredrag som passer inn i rammen av arrangementet, forklarer Berit Time.

Klima 2050-piloter på Klimatilpasningsdagene 2018

Klima 2050 vektlegger pilotprosjekt. Disse er bygg eller anlegg, en avgrenset del av en bygning eller anlegg, eller knyttet opp til en prosess eller rammeverk. En «pilot» skal blant annet inneholde utvikling av ny(e) løsning(er) eller ny(e) prosess(er). Under Klimatilpasningsdagene 2018 presenteres tre Klima 2050-prosjekt;

  1. Stavanger Lufthavn Sola knyttet til avisingskjemikalier som skaper problemer i resipienten Hafrsfjord. Målet med piloten er å arbeide frem gode metoder for å måle konsentrasjon av avisingskjemikalier i overvann, utvikle løsninger for rensing av overvannet fra rullebanen og dokumentere renseeffekt, drift og vedlikehold av implementerte løsninger. Her er Avinors presentasjon av prosjektet.
  2. Pilotprosjektet Høvringen med fordrøyende tak, under navnet Urbane uterom
  3. Anlegg for rensing av vegvann, på den nye fylkesvegen 505 Skjæveland–Foss-Eikeland.

Fra en av de mange minglepausene i fjor. Klimatilpasningsdagene 2017 ble åpnet med foredrag av Kristin Halvorsen, administrerende direktør i Cicero. Arrangementet bød på 20 foredrag og samlet 150 aktører fra ca. 60 ulike virksomheter. Her finner du smakebiter derfra, samt foredragene.


Fra en av omvisningene under Klimatilpasningsdagene 2016.I 2016 ble Klimatilpasningsdagene arrangert for første gang. Da ble praktiske løsninger for overvannshåndtering belyst gjennom 24 foredrag og omvisninger på tre lokasjoner. Her er bilder, oversikt og foredrag derfra.


Samspill, det å lære av hverandre, å forstå de ulike disiplinene og å forstå hva som må spille sammen for å få helhetlige overvannsløsninger, er det Klimatilpasningsdagene handler om. Undervegs byr vertene på et populært kveldsarrangement, her fra fjorårets middag i en rørfabrikk.