Vi må forberede oss på kraftigere tordenvær med regnskyll, og vann på avveie som følge av monsterregn. Vi må også sikre oss tilstrekkelige vannressurser i tørre perioder, ved å lagre vann.

Eksemplene på flomsituasjoner er mange. Tørkeperiodene våre er ferre, men begge deler vil vi få stadig flere av. Hovedsaken er at vi må lære oss å håndtere både vannmangel og skadelige vannmengder. Dette kan vi kun klare å løse sammen. Utfordringene krever tverrfaglighet og samspill, og det er nettopp dette som er temaet for årets Klimatilpasningsdager 24. og 25. september.

Temaene blir presentert i korte foredrag med logisk progresjon, med tid til spørsmål, diskusjoner og passende pauser innimellom. Det blir nydelig lunsj begge dagene, kveldsarrangement første kvelden og ekskursjon for de som ønsker det, siste dag.

Alma regnbed i samspill med et  permeabelt dekke er blant de nye løsningene som presenteres på årets konferanse. Det er allerede en masteroppgave knyttet til dette overvannsverktøyet.

Smakebiter fra programmet:

OVERVANNSDISPONERING I ENDRING - 1

Vi ser på hvordan vi skal klare endringene vi står overfor; strategier og samarbeidsformer, blågrønn faktor som er på vei og som vil påvirke valg av løsninger samt måter å foreta innovative anskaffelser på.

OVERVANNSDISPONERING I ENDRING - 2

Vi ser på hvordan vi skal klare endringene vi står overfor; nye strategier og samarbeidsformer, blågrønn faktor som er på vei og som vil påvirke valg av løsninger samt måter å foreta innovative anskaffelser på.

PLANLEGGING

Gode planer bidrar til gode løsninger. Vi belyser føringer for disponering av overvann i strategier og planer, vi ser på integrert planlegging i utbyggingsprosjekter og innspill til økt samarbeid mellom kommuner, utbyggere, rådgivere og leverandører.

NYE LØSNINGER FOR HÅNDTERING

Behov utløser innovasjon. Mange nye løsninger er kommet på markedet eller er på vei. Vi vil belyse ny teknisk godkjennelse av overvannsløsning og overvannssystemer.

NYE LØSNINGER FOR RENSING OG UTNYTTELSE

Behov utløser innovasjon. Mange nye løsninger er kommet på markedet eller er på vei. Vi vil belyse føringer for rensing av vegvann, rensesystemer samt utnyttelse av regnvann.

UTBYGGING

Et godt resultat krever oppmerksomhet omkring kvalitet. Vi vil belyse hvordan overvannsdisponering ivaretas i store og mindre byggeprosjekt, og gir et innblikk i hverdagen til entreprenørene og anleggslederne.

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Selv det beste system trenger vedlikehold. Vi vil introdusere beskrivelse av overvannssystemer, vise praktiske eksempler på drifts- og vedlikeholdsveiledere samt belyse driftserfaringer.

Her finner du påmeldingsskjema og oppdatert detaljert oversikt.

Hjertelig velkommen!

Fra Klimaprofil Rogaland, et kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning; Det er forventet at episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet i alle årstider.