På programmet er en rekke korte foredrag som beskriver endringer og nye strategier for overvannsdisponering som er på vei. Vi får høre om blågrønn faktor, forhold som påvirker valg av løsninger, vi får innsikt i konkrete prosjekt, måter å foreta innovative anskaffelser på, med mer. Tverrfaglighet og samspill er det sentrale temaet, som vil bli behandlet fra flere synsvinkler.

– Ønsker du å få et innblikk i samspillet som er nødvendig for å få gode løsninger, ønsker du å få verktøy og praktiske eksempler som du kan bruke, vil du lære fra andre og få anledning til å diskutere? Da er Klimatilpasningsdagene det rette stedet å være for deg, frister Per Møller-Pedersen.

Han er daglig leder i Storm Aqua, har ansvaret for arrangementet og har for fjerde gang sydd sammen programmet.

Blant styrkene til Klimatilpasningsdagene er at alle fagdisiplinene involvert i overvannsdisponering samles. Det gir mulighet for gode diskusjoner og bred erfaringsutveksling.
– Jeg får mange gode tilbakemeldinger på programmet, og påmeldingene tikker inn i en jevn strøm, forteller Per Møller-Pedersen, og smiler.

Eksempler fra foredrag

Fra Oslo kommune kommer Yvona Holbein. Oslo er langt fremme i Norge når det gjelder håndtering av overvann. I 2013 ble Strategi for overvannshåndtering vedtatt og tilhørende Handlingsplan for overvannshåndtering er utarbeidet. Hva er status nå og hvordan kan ny lærdom bidra til bedre løsninger?

Stavanger kommune ble nylig erklært som den beste kommunen i landet innen klimatilpasningsarbeidet. Koordinatoren for dette, Hugo Kind, skal beskrive arbeidet, planer og interkommunalt samarbeid.

Trondheim kommune jobber med en ny revisjon av hovedplan for avløp og vannmiljø. For å kunne velge de rette strategier og tiltak jobbes det nå med kartlegging av hva som er de dimensjonerende situasjoner og hvordan ulike årstider skiller seg fra hverandre.
Birgitte  Gisvold Johannessen fra Trondheim/NTNU skal holde foredrag om overvann i Trondheim, under tittelen; Hva skal fremtidens avløpssystemer håndtere?

Samarbeidsprogrammet Fremtidens byer fra 2008-2014 resulterte blant annet i et verktøy ved navn blågrønn faktor. Dette verktøyet blir nå videreutviklet til en Norsk Standard for beregning av blågrønn faktor. Denne er akkurat sendt ut på høring.
Hanne Gjesteland Wells fra Norsk Standard AS forteller om årsak til at denne er utviklet, hvordan denne kan påvirke fremtidig utvikling, med mer.

Du kan fortsatt melde deg på, via denne lenken.