Da arrangerer vi i Storm Aqua AS de årlige Klimatilpasningsdagene, i fremtidsrettede fasiliteter på Clarion Hotel Air like ved Stavanger Lufthavn Sola. Også i år arrangeres dagene i samspill med Klima 2050.

Her finner du hele programmet, og her kan du gå rett til påmeldingen.

Vi opprettholder og intensiverer informasjonsarbeidet om praktiske løsninger for disponering av overvann. De beste løsninger på dagens og fremtidens overvannsutfordringer er en helhetlig tilnærming som bygger på tverrfaglighet, og et samspill mellom alle disipliner som er involvert i overvannsdisponering.

Vi er opptatt av å være konkret. Derfor er temaene inndelt i seksjoner, som vi har knyttet opp mot en byggeprosess:

  • Føringer og oppgaver for disponering av overvann.
  • Disponering av overvann i nye utbygginger og rehabiliteringer.
  • Prosjektering av overvannsløsninger.
  • Bygging og overlevering av overvannsløsninger.
  • Drift og vedlikehold av overvannsløsninger.
  • Bærekraft og innovasjon.
  • Debatt om mulig fremtid i et tre-års perspektiv.
  • Ekskursjon til nye installasjoner.

Per Møller-Pedersen fotografert i en av pausene i fjor. Samler kompetanse

Vi arbeider for å samle deltakere fra alle disipliner involvert i overvannsdisponering, og bidra til at deltakerne øker sitt kunnskapsnivå, får kjennskap til nye løsninger, utveksler erfaringer og snakker med nye kontakter. Vi ønsker at alle skal kunne ta lærdom med seg hjem, som de kan anvende i sitt daglige arbeid.


Hovedmålgruppene for Klimatilpasningsdagene er landskapsarkitekter, rådgivende ingeniører, utbyggere, kommuner - spesielt areal og plan, kommunalteknikk og drift, samt utførende entreprenører og landskapsgartnere, leverandører av løsninger for disponering av overvann, representanter for forskning, utvikling og undervisning.

Flere relevante utstillere deltok i mingleområdet også i fjor. Pausene er alltid gode anledninger til faglig oppdatering og en fin prat.

Storm Aqua har til daglig bred kontakt med representanter for disse hovedmålgruppene. Dermed får vi jevnlig innspill om relevante problemstillinger. I tillegg har vi fått mange konstruktive tilbakemeldinger fra de 120-150 deltakerne som årlig har deltatt på Klimatilpasningsdagene, gjennom de fire siste årene. I kombinasjon med vårt tette samarbeid med aktører i forskningsprogrammet Klima 2050, gir dette et godt utgangspunkt for å kunne sette sammen et program som er nyttig og interessant for målgruppene.


Det vil også bli lagt til rette for at relevante aktører kan utstille i mingleområdet hvor pausene holdes og forfriskninger serveres. Det er også lagt inn gode pauser for å stimulere til diskusjoner og nettverksbygging.


Påmelding og lenke til programmet ligger her. Velkommen!