Igjen retter vi oppmerksomheten mot praktiske løsninger for disponering av overvann. Vi mener at de beste løsninger på dagens og fremtidens utfordringer med overvann ligger i et samspill mellom alle aktører som er involvert i overvannsdisponering.

Fra Klimatilpasningsdagene 2019Vårt mål er å samle deltakere fra alle disipliner involvert i overvannsdisponering og bidra til at deltakerne øker sitt kunnskapsnivå, får kjennskap til nye løsninger, utveksler erfaringer og snakker med nye kontakter.

Vi ønsker at alle skal kunne ta lærdom med seg hjem som de kan anvende i sitt daglige arbeid.


Corona-tiden har gitt til mange utfordringer, blandt annet knyttet til å samle mange mennesker på samme sted. Samtidig har den ført til en utrolig rask digitalisering. Det fleste er etter hvert blitt godt kjent med møter og samlinger på web.

I tråd med vårt ønske om å være fremtidsrettet og fremoverlent, har vi besluttet å arrangere en kombinert konferanse i år. Deltakerne vil få anledningen til å velge mellom fysisk eller digital deltakelse. Samtidig vil foredragsholderne også få et valg mellom å holde sin presentasjon fysisk eller digitalt. På denne måten håper vi å kunne gjøre deltakelse attraktivt for flere, samtidig som vi tilpasser oss et næringsliv i endring.

Innholdet er også i år matnyttig, variert og konkret. Detaljer i programmet blir lagt ut i nærmeste fremtid.

Mer informasjon om konferansen, samt mulighet for påmelding, finner du her.

Hjertelig velkommen!